IUVO стана Runner-up в категорията People’s Choice в наградите на водещата световна медиа за алтернативно финансиране AltFi

X