24.01.2019

София обсъжда с Берлин присъединяване към платформата Start Alliance

 

Нови възможности за партньорски инициативи между София и Берлин бяха обсъдени по време на двудневна визита на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов и Стефан Йонков, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Берлин (СТИВ-Берлин). Разговорите бяха с фокус върху сътрудничества в областта на стартиращите компании и традиционните и технологични индустрии в двете столици.

София да се присъедини към платформата Start Alliance – бизнес мрежа между най-привлекателните предприемачески центрове по света, беше в основата на разговора с др. Кристиан Херцог. Той е инициатор на платформата и ръководител на отдел “Дигитален бизнес и стартиращи компании” в Берлин – партньор за бизнес и технологии (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie).

Berlin Partner е публично-частна партньорска мрежа, която вече над 20 години подкрепя местния и чуждестранен бизнес и изгражда облика на германската столица като атрактивна бизнес дестинация. Организацията си сътрудничи с Берлинския държавен сенат и с над 280 компании, посветени на популяризирането на града и отговорни за имиджа на германската столица по света.

Целта на Start Alliance е да подпомага стартиращите компании да адаптират бизнес моделите си към международните изисквания, да подпомага глобалния им растеж и да ускорява корпоративните иновации. “През последните няколко години София отбелязва стремоглаво развитие на технологичния сектор и предприемаческата среда и се радва на засилен международен инвеститорски интерес. Включването на София в алианса ще бъде изключителна възможност градът ни да бъде ценен партньор в мрежата, в която към момента са присъединени безспорни стартъп хъбове като Пекин, Берлин, Дубай, Лондон, Ню Йорк, Париж, Шанхай, Тел Авив, Виена и Варшава”, коментира възможността изпълнителният директор Владимир Данаилов.

На срещата с Berlin Partner бяха дискутирани и възможностите за сътрудничество в областта на традиционните и технологични индустрии, както и партньорски инициативи между двата града в подкрепа на стартиращите бизнеси.

 

Активизирането на икономическите връзки между София и германската столица беше и тема на дискусията с представители на Сенатския отдел по икономика, енергетика и бизнес на Берлин.

По думите на търговския представител на България в Берлин Стефан Йонков двата града имат много общи интереси в областта на предприемачеството, високите технологии, интернет на нещата (IoT) и много други. Страната ни е желан бизнес партньор заради географското си положение с удобна логистична свързаност с водещите пазари на германския бизнес, както и заради членството ни в ЕС, достъпа до образователните институции и квалифицирани кадри, валутния борд, стабилната икономическа среда,

06.12.2018

София подписа Декларация за сътрудничество за цифрова трансформация и интелигентен растеж

На 4 декември проектът Digital Cities Challenge на Европейската комисия събра кметовете и представители на участващите в програмата градове на среща на високо равнище за споделяне на знания и сътрудничество за цифровата трансформация на Европа. София бе представена от г-н Владимир Данаилов, главен изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

София бе сред първите 7 града, одобрени да участват в реализацията на проекта и получи подкрепа в разработването на собствена стратегия за цифровизация в мрежа от още 40 европейски града, които понастоящем участват в инициативата. Проектът Digital Cities Challenge има за цел да постигне устойчив икономически растеж в градовете чрез интегрирането на съвременнитe технологии.

Участието на София в програмата се ръководи от екип на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

На Срещата на кметовете Марку Маркула, заместник-председател на Европейския комитет на регионите, откри сесията, като я нарече „революционна стъпка напред за градовете“.

Славомир Токарски, директор Иновации и производство в Европейската комисия, подчерта значението на единните политики в областта на цифровизацията, производството и градското управление. Той също така призова участниците да се учат един от друг, за да получат от участието си в програмата качествени решения на предизвикателствата, пред които са изправени градовете. Преглед на приключилите и предстоящите етапи от проекта беше направен от Дана Елефтериаду, ръководител на екипа за напреднали технологии в Европейската комисия.

Франк Вайервинд, кмет на град Алмере и член на Комисията за дигитална свързаност в Икономическия съвет на Амстердам, сподели успешни практики в политиките на холандската столица, в качеството й на град-ментор в инициативата Digital Cities Challege.


Всички кметове и участници представиха изготвените визии за дигитална трансформация на градовете си в рамките на четирите панелни сесии. Гранада представи идеите си за изграждането на силен имидж на града, Алкой – своя “умен план” за управление. Падова разказа за самоуправляващите се автомобили и как новите технологии и данните могат да допринесат за растежа на градовете. В панела за управление на човешкия капитал и заетостта своите примери дадоха Тесалоники, Лакила и румънският Яси. София представи своя добър опит в привличането на инвестиции заедно с градовете Арад, Кавала и Алгесирас.

В края на срещата кметовете и представителите на участващите градове подписаха Декларация за сътрудничество в областта на цифровата трансформация и интелигентния растеж.

Градовете се съгласиха:

• Да разработват и тестват иновативни градски политики в сътрудничество с другите градове, за да може всички заедно да напредват в цифровата трансформация;
• Да работят за сътрудничество между центровете за технологии и иновации,

06.12.2018

Кметът Фандъкова проведе среща с представители на големи работодателски организации

Представителите на големия бизнес в България подкрепят мерките за подобряване на качеството на въздуха на Столична община

 

Представителите на големи работодателски организации, членове на бизнессъвета към кмета на Столична община, подкрепиха искането на кмета на София Йорданка Фандъкова да бъдат въведени стандарти за въглищата и брикети с високо съдържание на сяра и да не бъдат продавани за битово отопление. „Въглищата с високо съдържание на сяра замърсяват най-много и имат ниска енергийна калоричност, тоест, топлят по-малко“, поясни кметът на София. Стандартът за въглищата беше разработен от МОСВ по предложение на Столична община и в момента се разглежда от депутатите в Народното събрание. Представителите на бизнеса заявиха подкрепа и за предложението на Столична община за въвеждане на еко-стикери, които да отразяват екологичния стандарт на всички автомобили.

„В синхрон с действията на Столична община, политиката на „Сименс“ е да насърчава служителите си да използват градския транспорт и велосипеди за пътуванията си в града, като създаваме и нужните условия затова“, заяви Боряна Манолова, директор на „Сименс“. Бизнесът заяви подкрепа за разширяване на пешеходните зони в централна градска част и предложи изграждане на буферни паркинги с публично-частно партньорство.

Представителите на големия бизнес в България подкрепят мерките за подобряване на качеството на въздуха, които реализират кмета Фандъкова и нейния екип. КРИБ и Столична община ще организират кръгла маса, на която да бъдат обсъдени политиките за подобряване на качеството на въздуха, за които трябва да се търси подкрепата както на други институции, така и на бизнеса и гражданите.

Заместник-кметът Дончо Барбалов направи презентация за бюджета на Столична община за 2019 г.

Важно е да продължи устойчивото развитие на града, каза Фандъкова. Последователно в последните години залагаме едни и същи приоритети, защото това е начина да постигнем съществена промяна и развитие на града. На първо място това са екологията и чистотата, каза също кметът Фандъкова.

Бизнесът изрази подкрепата си за работата по водещи приоритети на Столична община. Работодателите и общината работят в една посока и са много добри партньори, каза изпълнителен директор на КРИБ Евгени Иванов.

От страна на бизнеса в срещата участваха и Николай Вълканов („Минстрой холдинг“), Христо Илиев („Ей Джи Кепитал“), Георги Ранделов („Майкрософт България“), Стоян Ставрев („Българска консултанска компания“), Пламен Дилков („Конфиндустрия България“), Стоян Сталев („Геотехмин“).

На срещата присъстваха и Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, Ирина Йорданова – общински съветник и председател на ОГФМСП, директорът на Общинската агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов и управителят на Общинския гаранционен фонд Николай Ценков.

05.12.2018

СОАПИ публикува доклада “Икономически и инвестиционен профил на София”

 

Екипът на Столичната агенция за инвестиции публикува новия доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”, разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Агенцията. Документът съдържа данни и анализ на водещите индустрии, секторите с най-много привлечени инвестиции, значението на инфраструктурата, местните данъци и условията за правене на бизнес и къде стои София спрямо другите инвестиционни дестинации в региона.

 

Някои от важните цифри в изследването:

  • – София произвежда около 40% от брутния вътрешен продукт на България и осигурява най-високия стандарт на живот за своите граждани, сравнено с останалите части на страната. Приносът на Столична община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години.
  • – Най-голямата промяна в структурата на софийската икономика след кризата през 2009 г. е спадът в строителството – секторът се свива над два пъти – от 11% през 2008 г. до 5% от местната икономика през 2017 г. В същото време преработващата промишленост увеличава своята тежест в местната икономика след поредица от инвестиции в сферата на фармацевтиката, частите за коли, козметиката, оптиката и др. Към 2017 г. преработващата промишленост има дял от 10,4% или с над 2% повече от тежестта преди кризата.
  • – С толкова нараства и брутната добавена стойност на административните и спомагателни дейности, където се числи и част от аутсорсинг индустрията, която попада и в сектора „Професионални дейности и научни изследвания”. Тези два широки сектора на аутсорсинга, заедно с ИТ индустрията, намират добри условия за растеж в столицата последните няколко години.
  • – Бидейки основният икономически център в страната, не е изненада, че София привлича и около половината от инвестициите в страната въобще – половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2017 г. столицата е привлякла 12,2 млрд. евро чужди инвестиции или около 9 200 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.
  • – Предвид факта, че услугите доминират профила на общинската икономика, не е изненада, че секторът е привлякъл и най-много инвестиции. Най-големият получател на преки чуждестранни инвестиции в столицата е широкият сектор на търговията, транспорта и туризма – около 34% от чуждите инвестиции до 2017 г.. Вторият най-голям получател на чужди инвестиции са операциите с недвижими имоти – около 20% от всички чужди инвестиции в София са насочени към него.
  • – Заетостта в София е най-висока – 75% през 2017 г., което е абсолютен рекорд както в столицата, така и в страната.
X