19.11.2018

СОАПИ участва в XXVII-то издание на Конференцията на Италианските търговски камари в чужбина

 

По покана на г-жа Роза Кузмано, главен секретар на Италианската търговска камара в България, Столичната агенция за инвестиции взе участие в XXVII-то издание на Конференцията на Италианските търговски камари в чужбина. Конференцията се проведе между 10 и 13 ноември във Верона, Италия.

Изпълнителният директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов бе поканен да представи дейността на Агенцията, бизнес и инвестиционния климат в София, както и да се включи в международните срещи и събития с представители на международния и италианския бизнес на 13 ноември. Срещите се състояха с мениджъри на компании, заявили предварителен интерес за разговор, в който да получат актуална информация за условията и възможностите за бизнес и инвестиции в конкретни сектори в София.

Международният бизнес форум се организира веднъж годишно от Асоциацията на италианските камари в чужбина и италианската търговска камара във Верона. Събитието обединява представители на търговски камари, италиански търговски асоциации, университети, италиански и международни институции, малки и средни предприятия от всички сектори, национални агенции и представители на международния бизнес от цял свят.

В тазгодишното издание на конференцията участие взеха над 540 делегати от 61 страни. Участниците обсъдиха потенциала и възможностите за международно търговско сътрудничество с Италия.

В представянето и участието на София и България в събитието се включиха и президентът на Италианската търговска камара в България г-н Марко Монтеки, главният секретар г-жа Роза Кузмано и г-н Джорджио Перило, специалист социални мрежи, SEO и брандинг.

 

 

Италия е сред основните търговски и икономически партньори на България и е втората най-голяма експортна дестинация за страната ни след Германия. През 2017 г. износът на България към Италия възлиза на 2.2 милиарда евро, а вносът – 2.006 милиарда. След Германия и Русия, Италия е на трето място в общия внос на България. Страната е и четвъртият най-голям инвеститор у нас с компании в сектори като строителството, финансите, текстилното производство, енергетиката, търговията и др. През 2017 г. най-голям брой чуждестранни туристи в София са дошли именно от Италия – близо 70 000.

 

13.11.2018

СОАПИ представи инвестиционната среда в София на Втория ливано-български бизнес форум

Главният изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов представи бизнес средата в София и актуални секторни данни по време на Втория ливано-български бизнес форум, който се състоя на 12 ноември в хотел Интерконтинентал в София. Форумът бе организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Ливано-българския бизнес съвет, Палатата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Бейрут и планината Ливан, и с подкрепата на Посолството на Ливан в София.

На събитието Владимир Данаилов представи възможностите за инвестиции в столицата пред представители на големи предприятия, държавен и частен сектор, пред председателите на търговско-промишлените палати на Бейрут, Триполи, Сайда, ръководителите на Ливанската агенция за инвестиции, Асоциацията на ливанските индустриалци и др.

Сред официалните гости на събитието бяха и Н.Пр. Тофик Жабер, посланик на Ливан в Република България, както и председателят на Ливано-българския бизнес съвет и организатор на Втория ливано-български бизнес форум – г-н Ахмед Аладин.

В бизнес срещите взеха участие над 80 представители на бизнеса от двете страни. Българските фирми имаха възможността да се срещнат с представители на ливанския бизнес в секторите строителство и строителни машини, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост и супермаркети, финансово и инвестиционно посредничество, консултантски услуги, фармацевтика, козметика, ИТ и софтуерни разработки, текстил, туризъм, оборудване и др.

По данни на БТПП стокообменът между двете държави е нараснал с 56% през 2017 г. В палатата са регистрирани над 300 компании с ливански капитал, а регистрирани търговски представителства в България имат 95 ливански фирми.

07.11.2018

СОАПИ представя София на Петербургския международен иновационен форум

 

По покана на Губернатора на Петербург Георги Полтавченко към кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, София ще участва на VI-я международен конгрес „Санкт Петербург и славянският свят“, който ще се състои между 28-30 ноември 2018 г. в гр. Санкт Петербург.

София ще бъде представена от екип на Столичната агенция за инвестиции с презентация в рамките на пленарните сесии от програмата на Конгреса и ще разполага със свой информационен щанд със зона за преговори като част от изложението „Глобални и регионални партньори на Санкт Петербург“, което съпътства тридневния конгрес.

Фокусът на събитието ще е върху въвеждането на иновации, в частност цифровата трансформация, и тяхното успешно прилагане в живота на градовете. Конгресът се организира от Правителството на Санкт Петербург и е част от XI-я Петербургски международен иновационен форум – най-голямото конгресно и изложбено мероприятие на Северозападна Русия, посветено на иновациите. Форумът ежегодно събира над 10 000 експерти и е място за професионален диалог между руската и международната общност като средство за подкрепа на иновациите и сътрудничество между институциите, бизнеса и науката.

05.11.2018

СОАПИ публикува доклада “Ролята на малките и средни предприятия в икономиката на София”

Екипът на Столичната агенция за инвестиции публикува новия докладРолята на малките и средни предприятия в икономиката на София”, разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Агенцията. Документът съдържа данни и обзор на състоянието и тенденциите при малките и средни предприятия в София според развитието им през последните пет години, както и анализ на тяхната роля в българския бизнес като цяло.

Проучването разглежда разпределението на столичните фирми, предприемаческата дейност в тях и жизнеспособността на новите предприятия. Специално внимание е отделено на мястото на малкия и среден бизнес в икономиката на София, както и върху заетостта, заплатите и производителността на труда в различните видове фирми според техния размер и отрасъл.

Резултатите от проучването са доста обнадеждаващи – както и в другите европейски икономики, малките и средните предприятия съставляват огромното мнозинство както от фирмите в София, така и от продукцията им. В този сегмент тече и най-бурната предприемаческа дейност. Средният бизнес е водещ по производителност на труда и по размер на възнагражденията. Микро- и малките фирми са с най-бърз ръст по редица показатели и важността им за столичната икономика най-вероятно ще се увеличава в бъдеще.

Ето още от основните акценти в доклада:

  • През последните пет години общият брой на фирмите в София е нараснал с 12,3% на фона на 8,4% ръст в страната като цяло; най-бързо се разрастват малките предприятия – с 12,7%, следвани от големите, които нарастват с 12,1%.
  • Най-многобройни в столицата са най-малките фирми – с под 9 заети (съдейки по данните за фирмената демография, най-вероятно повечето от тях са еднолични търговци). Така през 2017 г.  микропредприятията са 108 хиляди от общо 117 хиляди регистрирани в столицата фирми.

  • Броят на фирмите с над 10 заети е доста по-малък – малките фирми са 7,4 хиляди, средните – 1,4 хиляди, а големите с над 250 служители – едва 290.
  • Това съотношение се запазва като цяло при всички икономически дейности, където, освен при редки изключения, делът на микропредприятията е между 85-90% от всички фирми, на малките – между 5 и 10%, на средните –1-2%, а на големите предприятия – под 1%.
  • 38,9% от всички големи фирми са в София, в това число 74% от големите търговски фирми и голяма част от компаниите в сферата на ИТ и комуникациите – 60% от микро-, 71% от малките, 77% от средните и цели 93% от големите ИТ фирми оперират в София.
  • В София работят над 80% от големите и средните
X