31.12.2019

Първата ни секторна матрица: Гейминг компаниите в София

Преди три години, когато Столичната агенция за инвестиции започна дейността си, определихме 9 приоритетни за София сектора. Сред тях беше и този на творческите индустрии. 

В процеса на опознаване и проучване на състоянието на сектора стана ясно, че креативната екосистема в София е силно фрагментирана и включва над 10 доста разнородни помежду си подсектора. Затова и първата ни стъпка беше да започнем да опознаваме всеки от подсекторите и да изберем конкретни първи области, върху които да се фокусираме. Една от тях е именно сектора на компютърните игри или т.нар. гейминг сектор.

За да помогнем на гейминг сектора да придобие по-ясни параметри, да привлечем вниманието към основните играчи в него и да систематизираме ресурсите, които могат да подкрепят по-нататъшния им растеж, изготвихме първата от поредица секторни матрици, които подготвяме за различните приоритетни за София сектори. Матрицата Sofia Gaming Studios вече е публикувана и достъпна за изтегляне от сайта ни. Включената в нея информация дава представа за параметрите на столичната гейминг индустрия – един от подсекторите на творческите индустрии.

Матрицата съдържа списък от над 35+ компании, разработващи игри и над 100 други организации, институции и компании, които също са част от гейминг екосистемата в София.

Събирахме и систематизирахме информацията седмици наред. Изключително благодарни сме на екипа на Game Dev Summit, който ни помагаше и подкрепяше във всеки етап от работата ни по този проект. Матрицата Sofia Gaming Studios не претендира за пълна изчерпателност и допълването й продължава да е в ход. Вижте информацията и, ако имате предложения, споделете ги с нас, за да ги включим в следваща актуализация на документа.

 

 

Творческия сектор в София

Творческият сектор в София е сред най-бързо развиващите се и сред тези с най-висока добавена стойност в икономиката на столицата. Докато в Европа индустрията съставлява около 4-5% от икономиката на големите градове, то делът й в София е около 8%.

Безспорно секторът на креативните индустрии е нещо, с което София може да се гордее, и потенциалът му трябва да се развива. В момента фокусът ни е върху гейминг индустрията, креативната визуализация, видео и филмовата продукция.

 

Гейминг индустрията в София

Над 2/3 от гейминг индустрията в България са съсредоточени в София. Тя отбелязва най-висок растеж сред всички творчески индустрии и достига 127% ръст в добавената стойност по факторни разходи (2008-2015 г.).

19.12.2019

Европейската инвестиционна банка ще подкрепи прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи София за прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София. София, със съдействието на Фонд на фондовете,  сключи споразумение с ЕИБ за безвъзмездна консултантска подкрепа за развитието на идентифицираните в Стратегията идейни проекти, както и за разработване на методология за оценка на проекти, свързани с дигитализация и умен град.

Информацията бе оповестена от кмета Йорданка Фандъкова и главния изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции Владимир Данаилов на среща, на която бяха представени водещите принципи, цели и следващите стъпки по прилагане на Стратегията за дигитална трансформация на София.

На събитието присъстваха председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков, ръководителят на офиса на Групата на ЕИБ за България г-н Андреас Бейкос, както и над 100 представители на местната среда, които участваха в разработването на Стратегията за дигитална трансформация на София. Координатор на изготвянето на Стратегията е Агенцията за инвестиции на София. 

ЕИБ ще предостави консултантска подкрепа за следващите стъпки по реализирането на идентифицираните дейности по дигитализация, разработване на методология за оценка на проекти по дигитализация на различни сфери от градския живот, вкл. оценка на тяхната готовност и устойчивост.  Целта е да се подпомогне надграждането на индикативните дейности, заложени в Стратегията, които са на първоначален идеен етап и са в първите три приоритетни области – електронна община, мобилност и комунални услуги. 

„Повече електронни услуги, дигитализация на процесите на управление и обслужване на гражданите и бизнеса, използването на иновативни градски решения, както и съвместна работа с IT сектора – това са ключови приоритети за мен през следващите години”, каза Йорданка Фандъкова. По думите й дигитализацията ще даде на града повече ред, повече публичност, повече контрол, повече бързина, ще благоприятства развитието на IT сектора, привличането на чуждестранни инвестиции, качеството на живот и е средство за икономически растеж.

Щастлив съм, че Европейската инвестиционна банка ще подкрепи този много важен за София проект”,  каза в обръщението си ръководителят на ЕИБ за България Андреас Бейкос.

Разглеждаме дигитализацията като по-широк процес, който обхваща не само Столичната община и предлаганите от нея услуги, а и цялата градска среда. Гледаме на дигитализацията като на инструмент за икономическо развитие. Не на последно място, дейностите по дигитализация могат да са част от добрия имидж на София, инструмент за маркетинг и силен бранд на града”, отбеляза Владимир Данаилов при представянето на Стратегията за дигитална трансформация на София.

 

За Стратегията за дигитална трансформация на София

Стратегията за дигитална трансформация на

06.12.2019

Файненшъл Таймс: България привлича рекордни инвестиции в технологии

 

Файненшъл Таймс публикува статия под заглавие „България привлича рекордни инвестиции в технологии“.

Изданието посочва данни за чуждестранните инвестиции в софтуерната и ИКТ индустрии у нас, за чуждестранните инвестиции на зелено и топ секторите за чуждестранни инвестиции от 2015 г. насам.

Ето и пълен превод на публикацията.

 

България привлича рекордни инвестиции в технологии.

Страната се превърна в част от „Силициевата долина“ на Югоизточна Европа.

Себастиан Шехади – редактор световни пазари, списание fDi Magazine.

България, най-бедната страна в ЕС, привлича все повече чуждестранни инвестиции на зелено в сектор Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), което води до увеличаване на трансграничните инвестиции.

Financial Times също даде своя принос, откривайки технологичен център в София със 110 служители през април 2019 г. Други неотдавнашни инвеститори включват Facebook и Световната банка, като през тази година и двете компании отвориха офиси за ИКТ услуги в българската столица.

България привлече рекордна сума чуждестранни инвестиции в софтуер и ИКТ услуги през 2018 година, като най-малко 16 проекта, повечето от които в София, бяха оценени на обща стойност от 240 млн. долара. Чуждестранните инвестиции в сектора нарастват непрекъснато от 2015 г. насам, според fDi Markets – услуга за данни на FT, която проследява съобщенията на чуждестранни компании за инвестиции на зелено, водещи до изграждане на нови съоръжения и откриване на нови работни места.

„Разгледахме редица локации в Азия, Европа и Обединеното кралство, преди да изберем България“, заяви Кейт О’Риордан, главен информационен и продуктов директор на FT, при откриването на новия център.

„Дългогодишната репутация на София като център за върхови технически достижения, наред с традициите в работата с данни и изкуствения интелект, както и развитието на града като технологична столица на Балканите, го превръща в неустоима дестинация.“

През петте години преди 2015 г. трансграничните инвестиции в ИКТ сектора в България са били средно само по 5% на година. Оттогава секторът се превръща в основен бенефициент на чуждестранни инвестиции, привличайки 30% от всички ПЧИ проекти през миналата година, според fDi Markets.

 

Чуждестранни инвестиции в ИКТ и софтуерния сектор в България
Година Брой проекти Капиталови разходи (млн. долари)
2019 (януари-септ.) 7 93.5
2018 16 240
2017 10 172
2016 9 136
2015 4 32.4

 

България има традиции в секторите ИКТ и Електроника още от ерата на социализма. Сектор ИКТ реализира продажби на стойност 3,2 милиарда долара през 2018 г. – увеличение от 45% на годишна база според Международната корпорация за данни (International Data Corporation). В сектора има над 12 000

06.12.2019

Изтеглете новия ни годишен доклад “Пазарът на труда в София 2019”

 

Достъпен за изтегляне от сайта ни е новият доклад „Пазарът на труда в София 2019“.

Най-важното в цифри:

През 2018 г. заетостта в столицата е достигнала 75% за населението на възраст между 15 и 64 години – стойност, която се приближава до икономически най-силните области в ЕС. 

Ръст на заетите през последните пет години има във всички образователни групи, в това число при ниско образованите, което говори за постепенно изчерпване на свободния трудов ресурс. 

Повече от половината заети през 2018 г. в София са на възраст между 30 и 49 години, но през последните години има значителен ръст на заетостта сред 55+ групата. 

Между 2013-2018 г. в столицата са били създадени между 50 и 70 хиляди нови работни места. Заетостта расте във всички икономически дейности, освен в търговията и здравеопазването, като най-чувствителният ръст се наблюдава в ИКТ сектора, аутсорсинга и недвижимите имоти.

Структурата на заетите по икономически дейности се различава чувствително от тази на страната като цяло. Това е най-видимо в ролята на преработващата промишленост – докато на национално ниво тя е водещият отрасъл с 600 хиляди заети през 2018 г., то в София тя отстъпва както на търговията, така отскоро вече и на ИКТ сектора. 

Образователната структура на заетите също отличава София от останалата част от страната. Докато общо на пазара на труда доминират отчетливо заетите със средно образование – общо 1 802 000 души през 2018 г., при 997 000 с висше – то в столицата балансът е в полза на заетите с висше образование. 

Висшето образование в София продължава да е доминирано от икономически и социални науки, но през последните години се наблюдава повишаване на интереса към математическите и техническите специалности. Общият поглед върху разпределението на завършилите студенти по области на образованието в София демонстрира, че е налице разминаване между профила на завършващите студенти и структурата на столичната икономика, особено от гледна точка на най-бързо растящите отрасли. 

Следвайки досегашната динамика, през следващите пет години столичната икономика ще добавя нова заетост най-вече в ИКТ и аутсорсинга, а ще губи в здравеопазването и търговията.

Последните пет години са период на висок ръст на заплатите, като на водещо място излиза ИКТ секторът, който към края на 2018 г. вече предлага брутна месечна заплата от над 3000 лева.

Прогнозата за заплатите сочи, че всички отрасли без хотелиерството и ресторантьорството ще надхвърлят 1000 лева брутно месечно заплащане, а средната за София ще достигне 2000 в края

X