14.01.2020

София участва в международен проект на Bloomberg Philanthropies за управление на цифрова трансформация 

 

Bloomberg Philanthropies покани София да участва в международен обучителен проект за  управление на цифровата трансформация в европейските градове. Инициативата е насочена към лидери в градското управление и към политиките по дигитализация на градската среда и иновациите. Столицата ни вече е част от програмата и се представлява от Владимир Данаилов, заместник-кмета по дигитализация, иновации, икономическо развитие и инвестиции и Елица Панайотова, координатор на проект “Зелена София“.

“Работата в мрежа между 21 европейски столици за преодоляване на предизвикателствата пред дигиталната трансформация ще помогне обмена на знание и добри практики, а това ще осигури синергия и неминуемо ще ускори трансформацията на градовете. София, бидейки 14-я по големина град в Европа, може да има съществен принос в този процес”, коментира участието на София в програмата Владимир Данаилов. “Дигитализацията е основата на интелигентните градове. До 2050 г. почти 70% от населението на света ще живее в големите населени места и засиленият натиск върху градовете ще се нуждае от нови иновативни решения”, коментира още той. 

Встъпителната среща се състоя на 10 януари в Лондон. На откриващото събитие присъстваха екипите от всички присъединени градове, сред които Амстердам, Мадрид, Любляна, Атина, Дъблин, Вилнюс, Рига, Брюксел, Будапеща, Прага, Стокхолм и др.

Програмата Bloomberg Philanthropies Digital Innovation Initiative, сред съорганизаторите на които е и Харвардският университет, ще продължи 14 месеца. Крайната цел е да се ускори процеса на  цифровите иновации, да се подобрят услугите към гражданите и да се осигури по-добро качество на живота и чрез трансформиране на публичните услуги и добро използване на публичните данни за решаване на проблеми. 

Инициативата за цифрови иновации за европейските градове на Bloomberg Philanthropies осигурява на градовете възможност за участие в проекти, кандидатстване за безвъзмездни средства и програми за професионално развитие за лидери в управлението на градовете. 

Вижте официалното съобщение в сайта на Bloomberg Philanthropies.

Може да последвате и профилите на столичния заместник-кмет по дигитализация, иновации, икономическо развитие и инвестиции г-н Владимир Данаилов в twitter, facebook и Instagram, за да следите най-важното от дигитална София.

06.01.2020

Изтеглете новия ни годишен доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”

 

Достъпен за изтегляне от сайта ни е новият доклад “Икономически и инвестиционен профил на София 2019”. Четвъртото поредно издание на годишния доклад съдържа данни и анализ на водещите индустрии, секторите с най-много привлечени инвестиции, развитието на инфраструктурата в града, местните данъци и условията за правене на бизнес, къде стои София спрямо другите инвестиционни дестинации в региона и какви са перспективите пред икономическото развитие и повишаването на инвестициите в столицата.

 

Някои от важните цифри в изследването:

Приносът на Столичната община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години и София остава най-голямата областна икономика в страната с около 40% от брутния вътрешен продукт на България.

Промяната в добавената стойност по сектори в столицата за последните 10 години е в унисон с трансформацията на българската икономика към сектори с по-висока добавена стойност. Докато делът на строителството отчетливо се свива (спрямо 2008 г.), то преработващата промишленост, информационните технологии и аутсорсинга увеличават своя дял и задават темпото на развитие на столицата.

Преработващата промишленост увеличава номиналната си добавена стойност след поредица от инвестиции в сферата на фармацевтиката, частите за коли, козметиката, оптиката и др. и към момента е с дял от 9,9% или с почти 2% повече от тежестта преди кризата. 

С толкова нараства и брутната добавена стойност на административните и спомагателни дейности, където се числи и част от аутсорсинг индустрията (тук се включва дейността на телефонните центрове за услуги или т. нар. кол центрове). 

Другата част от аутсорсинг индустрията попада в сектора „Професионални дейности и научни изследвания”. Тези два широки сектора на аутсорсинга, заедно с ИТ индустрията (част от „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”), намират добра почва за растеж в столицата последните няколко години заради комбинацията от образована работна ръка, владеенето на чужди езици и ниските разходи за труд.

Икономиката на София се характеризира и със значително по-висока от средната за страната инвестиционна активност. По последни данни около 40% от разходите за дълготрайни материални активи и половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2018 г. столицата е привлякла 13 млрд.евро чужди инвестиции или около 9 800 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.

Основната част от инвестициите в София се насочват към услугите, които са и отраслите с най-голям принос в добавената стойност на местната икономика – 37% от всички ПЧИ до 2018 г. са се влели в

03.01.2020

Успешни градове ще бъдат тези, които работят за имиджа си и за доверието между институциите и различните градски общности (запис от интервю)

 

Успешни градове от тук нататък ще бъдат тези, които работят за имиджа си и за доверието (не сляпо, но здравословно) между институциите и различните градски общности. Само така София ще стои стабилна в конкуренцията за хора, бизнес и инвестиции спрямо останалите привлекателни дестинации в Европа и света. 

Следваме това убеждение в ежедневната си работа и получихме ценна възможност да го споделим именно пред Създателите – Дигиталните оптимисти на България

Надя Султанова и Ана Георгиева от Столичната агенция за инвестиции в разговор с Хелиана Велинова за потенциала на творческия сектор в България, Стратегията за дигитална трансформация на София, стартъп средата и развитието й, каква е и каква искаме да бъде София, работата ни с местни и международни компании, с други градове и как помагаме на бизнеса в столицата.

Чуйте запис от интервюто или прочетете по-долу най-важното от разговора.

 

 

Хелиана Велинова: Бихте ли се представили?

Надя Султанова: Работя от три години в Aгенцията. Имах огромната привилегия да започна работа само три месеца след сформирането й и да създам екипа на Invest Sofia – инвестиционното звено към Столичната агенция за приватизация и инвестиции. Работя с няколко изключителни млади хора – завърнали се от чужбина, интелигентни, умни и запалени за каузата София, за дигитална София включително. Наистина ми е хубаво да ходя на работа всеки ден. Иначе – живяла съм известно време в САЩ, след това се върнах в България и работих тук шест години за Fortune 500 компания, след това в стартъп, след което случайно попаднах в Агенцията. 

Ана Георгиева: Аз работя от година и осем месеца, с много ентусиазъм, желание и радост. 

 

Хелиана Велинова: Вярно е! Аз като страничен наблюдател мога да потвърдя. Вярно е! (смее се)

Ана Георгиева: Аз попаднах в Aгенцията съвсем случайно и много се радвам за това. Аз съм от онези млади хора, които са решили да се завърнат от чужбина. През 2010 г. заминах, за да уча – четири години в Истанбул, после две години в Германия, една от тях прекарах в академичните среди като научен асистент. Но в един момент осъзнах, че искам да се върна тук и да вложа всички тези знания в някаква хубава кауза, която би била от полза. В началото доброволствах, ходех на различни курсове. И покрай една от тези доброволчески инициативи попаднах на Агенцията.

 

Хелиана Велинова: Повечето хора, когато чуят за държавна структура или агенция, се настройват предпазливо. Самата аз се настройвам малко

31.12.2019

Столичната агенция за инвестиции през 2019: кратък преглед на годината

 

Скъпи партньори и приятели,

На прага на 2020 искаме да споделим с вас някои от най-важните моменти от тази година и плановете ни за следващата. 

Изминаха 12 месеца, изпълнени с предизвикателства, истории за успех, събития и инициативи, които поставиха София на международната карта и изградиха по-силен и по-разпознаваем имидж за града. Ето някои от акцентите на 2019 г.

София в цифри

Бизнес средата в София премина през още една година на растеж. Столицата остава най-голямата регионална икономика в страната с около 40% от БВП на България. София привлече 13 милиарда евро чуждестранни инвестиции или около 9 800 евро на глава от населението – почти три пъти повече от средното за страната.

Като цяло, перспективите пред развитието на София са положителни. Градът най-вероятно ще продължи да концентрира все по-голям дял от икономическата активност в страната заради положителните демографските процеси и лидерството си в развитието на най-бързо растящите сектори като ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.

София е много добре позиционирана и за развитие на някои нови форми на икономически отношения като услугите на дигиталната и споделената икономика. Това е така както заради подходящата ИТ инфраструктурата – високообразовани хора, висока средна скорост на интернет и множество ИТ компании и специалисти, така и заради големия брой на местното население. 

През последните години творческите индустрии също отбелязват бърз растеж и силно развитие, а креативните компании и талантите в сектора са концентрирани основно в София. Добра почва за развитие имат още търговията; транспортът, складирането и пощите; туризмът; строителството и др. 

Още подробни данни и тенденции за столицата ще намерите в последния ни доклад Икономически и инвестиционен профил на София 2019”.

 

Публикуваните през 2019 г. доклади

И тази година направихме всичко възможно, за да съберем информацията за София като бизнес дестинация и прекрасно място за живот на едно място, в лесно достъпен, добре оформен и разбираем вид. Публикувахме второто издание на “София: бизнес дестинация”, нови доклади с актуални данни за развитието на стартъп и иновационната екосистема в София, преработващата промишленост, туризма и въздушния транспорт, пазара на труда, а също и първата ни секторна матрица, посветена на гейминг индустрията в столицата.

През 2020 ни предстои изготвянето на нови доклади и материали в подкрепа на предприемачите и инвеститорите, които се интересуват от София. Искаме да са полезни и на участниците в най-бързо развиващите се сектори в София, така че

X