11.02.2020

София с топ позиции в „Европейски градове и региони на бъдещето 2020/2021“ на fDi Intelligence

Вече е официално: София е Топ 3 в две категории и в Топ 10 в други три категории в „Европейски градове и региони на бъдещето 2020/2021“ на fDi Intelligence:

✔️ 3-та в “Европейски град на бъдещето 2020/21 по стратегия по привличането на преки чуждестранни инвестиции“

✔️ 3-та в “Европейски град на бъдещето 2020/21 по ефективност на разходите“

✔️ 6-та в “Източноевропейски региони на бъдещето” 2020/21

✔️ 9-та в “Източноевропейски градове на бъдещето” 2020/21 

✔️ Регион София е 9-ти в “Малки европейски региони на бъдещето” 2020/21 по ефективност на разходите“

В средата на март на официална церемония в Кан София ще получи Сертификат за добрите позиции в класацията.

Вярваме, че с работата през последните години за бизнес средата в града и имиджа на София пред света, Столичната община и екипът на Столичната агенция за инвестиции имат своя принос в поредното признание за столицата! София в Топ 3 наред с Лондон и Дъблин по стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции е изключително силно постижение за града.

fDi Intelligence е отделът на Financial Times по теми, свързани с инвестициите и с насърчаване на инвестиционния климат глобално. Класацията се прави веднъж на две години на база макроикономически анализ на 505 градове и региони от цяла Европа в общо 5 категории – икономически потенциал, трудова среда, ефективност на разходите, инфраструктура и лесни условия за развиване на бизнес. В предходното издание на класацията София попадна в челните позиции в четири категории.

Пълният доклад „Европейски градове и региони на бъдещето 2020/2021“ е достъпен тук.

03.02.2020

София планира да се включи в програмата „Предизвикателството: 100 интелигентни града“. За участие могат да кандидатстват и други български градове.

 

 

След успеха на програмата Предизвикателството: Дигитални градове (Digital Cities Challenge – DCC), Европейската комисия ще даде старт на инициативата Предизвикателството: 100 интелигентни града (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, който ще наследи DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от европейски градове на DCC, София ще кандидатства за участие и в новата програма. 

Радваме се да съобщим, че поканата за участие в 100 ICC е отворена и за други български градове, които желаят да се включат в инициативата, както и за градове и региони от цяла Европа.

Очаква се 100 ICC да стартира в началото на 2020 г., а прозорецът за кандидатури от нови градове ще бъде отворена в първите дни на февруари 2020 г. Всички подробности относно сроковете ще бъдат обявени до дни и публикувани на уебсайта digitallytransformyourregion.eu

Предизвикателството: 100 интелигентни града ще поддържа, засилва и разширява съществуващата мрежа от над 40 града, присъединени по време на Digital Cities Challenge. Програмата ще подкрепи всички досегашни и нови присъединени членове в изграждането на екосистеми за интелигентена, зелена и устойчива градска среда и ще постави акцент върху зеления индустриален преход и новите бизнес модели. Ще помогне за прилагането на местно ниво на новите политики на ЕС, напр. чрез местни зелени сделки и усвояване на технологии за по-добър живот. 

Новата менторската и фасилитираща програма 100 ICC ще спомогне за:

  • – Укрепване на партньорствата между градовете чрез консултантски услуги и работа в мрежа по тематичните приоритети, посочени по-горе.
  • – Привеждане на градските стратегии в съответствие с новите политики и инициативи на ЕС, като “Европейската зелена сделка”, новата индустриална стратегия, стратегията за изкуствен интелект, стратегията за МСП, кръговата икономика, социалната икономика и др.
  • – Изготвянето и прилагането на планове за действие, съвместни инвестиции и трансгранични сътрудничества между градовете (между производствата, малките и средни предприятия, академичните среди и гражданите) и подпомагането им с финансови инструменти, предвидени в предстоящия програмен период 2021-2027.
  • – Насърчаването на нови възможности за гражданите, които преходът към по-интелигентна, по-чиста и екологична индустрия може да предостави.

В резултат на участието на София в програмата Digital Cities Challenge екипът ни успя да изготви Стратегията за дигитална трансформация на София, разработена със съдействието на над 100 столични компании, организации и експерти. Последвайте връзките на уеб страницата ни Digital Sofia за повече информация относно участието ни в Предизвикателството: Дигитални градове и ползите, които програмата донесе на столицата.

 

Свържете се с екипа ни, ако имате

02.02.2020

София с направление по дигитализация и иновации в управлението на града

 

Кметът Йорданка Фандъкова назначи първия за София заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие. Постът поема досегашният главен изпълнителен директор на Столичната агенция за инвестиции г-н Владимир Данаилов. Той ще ръководи звеното “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”. С отварянето на такъв ресор София се нарежда до градове като Лондон, Барселона, Виена и Стокхолм. 

„Повече електронни услуги, дигитализация на процесите на управление и обслужване на гражданите и бизнеса, използването на иновативни градски решения, както и съвместна работа с IT сектора – това са ключови приоритети за мен през следващите години”, коментира Йорданка Фандъкова решението за сформирането на новото направление. “Убедена съм, че дигитализацията на градската среда, иновациите и икономическото развитие са свързани сфери, които дават на града и на живота ни повече ред, повече публичност, привличат чуждестранни инвестиции и създават качествени работни места и по-добро качество на живот”, допълни кметът на София.

 

По повод новото направление заместник-кметът Владимир Данаилов коментира: 

“Дигитализацията на София е широк процес, който обхваща не само Столичната община и предлаганите от нея услуги, но и цялата градска среда. София може да бъде платформа за иновации и пазар за дигитални продукти и услуги, създадени от силните столични IT компании и стартъп средата. Не на последно място, дейностите по дигитализация са инструмент за силен международен имидж на столицата. Дигитализацията е основата на интелигентните градове. До 2050 г. почти 70% от населението на света ще живее в големите населени места и засиленият натиск върху градовете ще изисква намиране на иновативни решения.” 

 

Новият ресор по дигитализация, иновации и икономическо развитие започва с няколко  задачи:

✔️ да гарантира цялостен подход, а не работа «на парче» и несъгласувани самостоятелни решения

✔️ да превърне града в платформа за иновации

✔️ да намали административната тежест

✔️ да превърне София в пазар на дигитални продукти и услуги, създадени от базираните в София компании

✔️ да се избягват зависимостите от конкретен доставчик

 

Заместник-кметът вече внесе за обсъждане и приемане от Столичния общински съвет “Стратегията за дигитална трансформация на София” – стратегически документ, разработен в рамките на проекта Digital Cities Challenge на Европейската комисия, по който Владимир Данаилов и екипът на Столичната агенция за инвестиции, от името на Столичната община, работиха в продължение на 18 месеца. В разработването на Стратегията бяха включени над 100 експерти, организации и ИТ компании в София. Стратегията се базира на оценка на дигиталната зрялост на града и на приоритети, зададени от самата екосистема. 

За изпълнението

01.02.2020

София се включва в PolicyCLOUD – проект на ЕК за използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации

 

Столичната община бе одобрена за участие в проект “870675 PolicyCLOUD – Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (Policy management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)” по тема: „Пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации“ на Програма „Хоризонт 2020”.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, през които София ще работи в мрежа с още 15 партньора от 9 европейски държави. PolicyCLOUD вече е в ход и на 21 януари в Мадрид се състоя встъпителната среща между всички участници в програмата.

 

Основната цел на проекта PolicyCloud е да създаде инструмент в облачна среда за ефективно моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. В дейностите по програмата са заложени и разнообразни пилотни проекти, включително и за София.

За изпълнението на дейностите по проекта ще бъде подсигурен безвъзмезден достъп до съществуващата на европейско ниво облачна ИТ инфраструктура за събиране, цялостна обработка и анализ на данни. Предвижда се да се използват най-съвременни ИКТ средства за съхранение, обработка и анализ на големи масиви от данни, анализ на социалната динамика и поведенчески данни и за вземане на решения на база изкуствен интелект по казуси от управлението на градската среда като: сметоизвозване и сметосъбиране, опазване на чистотата, пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране, екология, зелени системи; детски площадки; нарушаване на обществения ред и други.

Чрез участието си в проекта СО ще има възможност да извършва симулации, тестове и  анализ на потенциални политики, като използва различни по вид категории и видове данни. Това ще допринесе общинската администрация да подобри управлението, прилагането и прозрачността при изпълнението на местните политики чрез използване на най-нови технологии.

Освен София, проектният консорциум включва още 15 партньора, между които Atos (Испания) – координатор, IBM Research (Израел), London Borough of Camden (Обединено Кралство), Socieadad Aragonesa de Gestion Agroambiental (Испания), Instituto Technologico de Aragon (Испания),  EGI (Нидерландия), Singular Logic (Кипър), Гръцката мрежа за научни изследвания и технологии (Гърция), Maggioli (Италия), LeanXcale (Испания), Ubitech (Кипър) и други.

 

Видео с участниците от различните държави от първата среща в Мадрид.

 

На сайта на проекта policycloud.eu ще бъдат публикувани новини на тема публични политики, базирани на данни, както

X