08.04.2019

СОАПИ се включва в конференцията на високо равнище „Стратегия за европейските градове през 21 век” в Брюксел

 

Столичната агенция за приватизация и инвестиции има удоволствието да съобщи, че главният изпълнителен директор г-н Владимир Данаилов получи покана да говори на конференцията на високо равнище „Предизвикателството на дигиталните градове: стратегия за европейските градовете през 21 век“, която ще се проведе на 5 юни 2019 г. в Брюксел. Конференцията ще отбележи работата на градовете, които участваха в програмата Digital Cities Challenge – инициативата на Европейската комисия, която подпомогна над 40 европейски града, включително София, да се адаптират към предимствата на модерните технологии, да разработят свои индивидуални стратегии за цифровизация и да работят за интелигентно и устойчиво развитие.

Главният изпълнителен директор Владимир Данаилов ще се включи в дискусията „Успешни истории за създаване на пазар чрез инициативата Digital Cities Challenge”. Дискусията е част от сесията “Градове като създатели на пазар”.

Панелът ще се фокусира върху това как градовете могат да подобрят растежа и иновациите на местно равнище чрез адаптация от старата към новата икономика, инвестиции в модерни технологии и чрез насърчаване на новаторски решения.

Владимир Данаилов ще представи инициативи, предприети в София и постигнатите резултати по време на участието на столицата в инициативата на ЕС.

През последните няколко месеца София, заедно с всички останали 40 градове-пионери в цифровите трансформации, трябваше да изготви пътна карта за индивидуалната си Стратегия за дигитална трансформация, да планира изпълнението на стратегията и начина, по който ще бъдат проследявани резултатите.

Конференцията на високо равнище в Брюксел ще отбележи края на инициативата Digital Challenge Challenge и ще проправи пътя за бъдещата стратегия на интелигентните градове през 21-ви век.
Очаква се събитието да събере 400 участници от цяла Европа градове, индустриални и бизнес експерти, компании, предлагащи решения за “умен град”, международни организации и политици от европейските страни и от Европейската комисия.

02.04.2019

Справочникът “София – бизнес дестинация 2019” е публикуван и достъпен за изтегляне

Столичната агенция за инвестиции публикува второто издание на “София – бизнес дестинация 2019” – справочник за София като инвестиционна дестинация. Изданието вече е на сайта на Агенция и е достъпно за изтегляне.

“София – бизнес дестинация 2019” обхваща широк спектър от теми и включва данни за икономиката на столицата, работната сила, образованието, транспорта и свързаността, индустриалните и офис пространства, приоритетните отрасли, условията за инвестиции и предприемаческата среда, разходите за живот и др.

Ръководството служи и като наръчник за поетапните стъпки за стартиране на бизнес в София, тъй като съдържа актуални данни за данъците, таксите, инвестиционните стимули, последователните стъпки по регистриране на фирма и още много информация с практическа полза.

Екипът на агенцията е събрал и обобщил най-важната и актуална информация за столицата, с която цели да даде подробен преглед на София като инвестиционна дестинация и да подпомогне успешния старт на тези, които обмислят или вече са взели решение да установят бизнеса и ежедневието си в красива София.

Изданието е на 2 езика – български и английски, и може да бъде изтеглено онлайн от страницата на Столичната агенция за инвестиции в секция “Бизнес справочник и брошури

Данните са представени предимно в графики, таблици и инфографики с цел по-лесно обхващане на информацията.

Може свободно да използвате цялото съдържание и всички графики за нуждите на бизнеса ви, когато представяте свои проекти на чуждестранни партньори и потенциални инвеститори.

За потребители от чужбина екипът на Столичната агенция за инвестиции е на разположение за допълнителна информация и подробен анализ по конкретни теми, както и за непрекъсната подкрепа на всеки етап от инвестиционния план.

Столичната агенция за инвестиции изказва специални благодарности на всички компании и организации, оказали съдействие по изготвянето на новото издание “София – бизнес дестинация 2019”.

Благодарим на:

Благодарим на: Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), Фонд на фондоветеИнститут за пазарна икономикаИнститут за икономическа политикаСофия тех паркОГФМСПPuzl CowOrKingБългарска Финтек АсоциацияZara ConsultЛетище СофияIT StepБългарска аутсорсинг асоциацияБългарска асоциация на софтуерните компании (BASSCOM), Дирекция “Култура” към СОФондация креативни индустрии.

 

29.03.2019

СОАПИ част от студентската научна конференция „Съвременни концепции за развитието на интелигентни градове“

 

Снимка: Университет за национално и световно стопанство

Над 30 студентски разработки бяха представени в поредната конференция, организирана от Студентския съвет на УНСС и катедра „Регионално развитие“ във висшето учебно заведение. Главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов беше част от журито , което оценяваше проектите за развитие на интелигентни градове, подготвени от студентите. „Приех с радост да участвам в конференцията, защото нейната тема е тясно свързана с моята работа. Важно е да направим нашия град привлекателен за инвестиции и начин на живот, за да можем всички да останем тук и да продължим да се развиваме. Надявам се да работим и в бъдеще с вас, за да можем да градим София и България като прогресивно и развиващо се място“, посочи Владимир Данаилов.

Снимка: Университет за национално и световно стопанство

Журито класира на първо място Стефан Люцканов за неговата разработка „Разумните градове в Европейския съюз и необходимостта им в България“. Втори е Даниел Стоянов („Ролята на блокчейн технологиите във финансирането на вертикалното урбанизирано земеделие в иновативните градове“). Третото място зае Есен Чавдарова („Арт квадрат“). Тримата студенти получиха парични награди.

 

Двама студенти получиха право на участие в XIV Международна научна конференция „Регионално развитие и демографски процеси в югоизточните европейски страни“ в град Ниш, Сърбия, на 21 юни т.г. Това са Мария Мърдева за разработката „Изработване на съвременни технологии за справяне с трафика“ и Александър Димитров за разработката „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“.

 

28.03.2019

СОАПИ и Италианската търговска камара в България с Меморандум за подкрепа на МСП

 

Снимка: Италианската търговска камара в България

Столичната агенция за приватизация и инвестиции и Италианската търговска камара в България подписаха на 27 март 2019 г. споразумение за подкрепа и развитие на двустранните търговско-икономически отношения. В присъствието на Зам.-посланика на Италия в България – г-н Франческо Калдероли, главния изпълнителен директор на Агенцията – г-н Владимир Данаилов, и Президента на Камарата – г-н Марко Монтеки, двете страни се споразумяха за обмен на информация, проекти и подкрепа на малките и средни предприятия на територията на София и Италия.

Сред мерките, записани в документа, е обменът на опит в организирането и управлението на дейностите по предоставяне на услуги на фирми, участие в общи форуми и търговски изложения, обмяна на добри практики и опит със структурни фондове, както и информация относно европейски програми и търгове по пряко управление на Европейската комисия или нейните агенции, главно в областта на научните изследвания и развитие на иновациите в МСП.

„За нас подписването на този документ между Камарата и Агенцията е много важно с оглед на връзките, които съществуват между двете държави“, каза г-н Калдерони.

„Имаме много допирни точки в нашата работа. В нашите планове за тази година влиза представянето на София и нейния бизнес в италиански градове, както и издаването на италиански език на „Бизнес гайда“, който СОАПИ издава с актуални данни“, заяви президента на Камарата Марко Монтеки.

„Интересът към България и в частност към София на италианския бизнес непрекъснато нараства, а нашата работа е да помогнем на всеки, който иска да инвестира у нас“, подчерта главният изпълнителен директор на Агенцията Владимир Данаилов.

Статистиката сочи, че българският износ за Италия е  +9,5% (2,26 милиарда евро), а италианският внос у нас е +11,6% (2,23 милиарда евро). Италия е третият доставчик на България (след Германия и Русия) – 7,5% (2,24 милиарда евро) и втори търговски партньор на България (след Германия) с обмен от 12% (4,5 милиарда евро). Нарастването спрямо 2017 г. е 10,5%.

Сектори, при които е регистрирана най-голяма динамика на вноса са: напитки и цигари, машини, оборудване, транспортни средства.

Италианските инвестиции в България са в размер на 58,3 милиона евро, а българските – 26,7 милиона евро.

Към момента регистрираните в Италианското посолство в София граждани, които живеят у нас, са 2667. Сред основните причини италианците да изберат нашата държава и да развиват бизнес в нея са данъчните облекчения и квалифицираната работна ръка.  

X