25.03.2020

Доклад за ефекта на COVID-19 върху икономиката на София

 

С екипа на Innovative Sofia и изготвихме първи доклад за оценка на ефекта на COVID-19 върху икономиката на София. В него може да видите:

  • Трите сценария за развитие на икономиката
  • Ефектът по сектори в международен и европейски мащаб
  • Ефектът върху развитието на икономиката на София 

В рамките на разумното е да очакваме свиване на БВП на столицата с 1-3% за 2020 г., но има и по-катастрофични възможни развития. Ефектът от евентуална икономическа рецесия ще е много по-близък до случващото се в Европа. Това важи с особена сила за София, чиято икономика е с много по-висока степен на обвързаност с тази на ЕС. Но в предишни случаи причинените от епидемии рецесии са последвани от бързо възстановяване в резултат от връщането към нормален икономически живот.

София има най-добър пазар на труда в България с под 2% безработица и заетост от близо 80% от населението в активна възраст към края на 2019 г.  Столицата има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица. 

Най-засегнат се очаква да е хотелският и ресторантьорският сектор, в който наетите са над 35 000, както и културата и спортът – с 10 000 наети. Средно засегнати ще са наетите в промишления сектор. По-слабо засегнати се очаква да бъдат секторите електроенергия и води, отпадъци, ИКТ, професионални дейности, където ударът се очаква да е по-мек заради възможностите за дистанционна работа.

Повече ще намерите в пълния доклад тук.

 

Докладът е разработен от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община (Innovative Sofia) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) с подкрепата на Института за пазарна икономика, ОП „Туризъм“, Българското конгресно бюро, Аутомотив клъстер България, Българската Е-комерс асоциация, дирекция „Култура“ към Столичната община, Българската аутсорсинг асоциация (AIBEST) и представители на бизнес екосистемата в София.

25.03.2020

Справочникът “София – бизнес дестинация 2020” е публикуван и достъпен за изтегляне

Столичната агенция за инвестиции публикува третото издание на “София – бизнес дестинация” – справочник за София като инвестиционна дестинация, изготвено съвместно с Innovative Sofia – новосъздаденото звено за дигитализация, иновации и икономическо развитие на Столичната община. Изданието вече е на сайта на Агенцията и е достъпно за изтегляне на български и английски език.

“София – бизнес дестинация 2020” обхваща широк спектър от теми и включва данни за икономиката на столицата, работната сила, образованието, транспорта и свързаността, индустриалните и офис пространства, приоритетните индустрии, условията за инвестиции и предприемаческата среда, качеството на живот и много други. 

За първи път в тазгодишното издание с актуални данни са включени и секторите изкуствен интелект (AI), проптех, гейминг, роботика, автомобилен сектор и аерокосмическа индустрия. 

Представена е дейността на направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на Столичната община (Innovative Sofia), чиято функция от началото на 2020 г. е да консолидира и води инициативите на града в посока дигитализация и интелигентен град и да подкрепя високотехнологичните инвеститори в София. 

Изданието съдържа актуални данни за данъците, таксите, инвестиционните стимули, последователните стъпки по регистриране на фирма, възможностите за финансиране и още много информация с практическа полза. Така служи и като наръчник за поетапните стъпки за стартиране на бизнес в София.

Данните са представени предимно в графики, таблици и инфографики с цел по-лесно обхващане на информацията.

Може свободно да използвате цялото съдържание и всички графики за нуждите на вашия бизнес, например, когато представяте свои проекти на чуждестранни партньори и потенциални инвеститори.

Екипът на Столичната агенция за инвестиции е на разположение да предостави допълнителна информация и подробен анализ по конкретни теми, както и за непрекъсната подкрепа на всеки етап от инвестиционния план за чуждестранни и български инвеститори.

Изказваме специални благодарности на всички организации и компании, оказали съдействие по изготвянето на новото издание “София – бизнес дестинация 2020”. 

Благодарим за подкрепата и ценната обратна връзка на Института за пазарна икономика, Българската финтек асоциация, Професионалната асоциация по роботика и автоматизация PARA BulgariaФонда на фондовете, Фондация “Креативни индустрии”, Game Dev Summit, Аутомотив Клъстер България, ОП „Туризъм“дирекция “Култура” към СО”, Летище София, Puzl CowOrKing, Българската стартъп асоциация BESCO, Sofia Tech Park, AIBEST.

Изданието “София – бизнес дестинация 2020” беше изготвено преди началото на пандемията от COVID-19, която се очаква сериозно да се отрази върху световната и европейската икономика. Поради динамичността на ситуацията на световно ниво, към момента е сложно да се даде

21.03.2020

Използвайте е-услугите на столичната администрация за ограничаване на социалните контакти с цел превенция от COVID-19

 

Във връзка с препоръките на оперативния щаб на Столичната община за максимално ограничаване на социалните контакти с цел превенция на разпространението на COVID-19, информираме гражданите за възможностите за комуникация с администрацията по електронен път.

Страници с бързи връзки ще намерите на сайта ни тук: investsofia.com/e-sofia, както и в сайта на Столичната община на следния адрес: sofia.bg/e-sofia

Ето и повече уточнения към електронните услуги, достъпни без обслужване на гише.

На адрес call.sofia.bg (Информационна система на Контактния център на Столична община) могат да се подават:

✔️ неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда, като не се изисква предварителна регистрация;

✔️ писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация. Изисква предварителна регистрация, като потребителят задължително трябва да посочи във формата за регистрация актуален e-mail адрес.

 

Чрез изпращане на съобщения към Столична община в Системата за сигурно електронно връчване – edelivery.egov.bg/Account/Login.

✔️ Всеки гражданин може да се регистрира в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като се идентифицира с Персонален Идентификационен Код на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

✔️ През ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, както и искания/заявления за електронни услуги, подписани с КЕП.

 

На адрес szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient може да се направи справка за дължимите данъци и такси към Столична община и да се заплатят задълженията по електронен път с дебитна или кредитна карта.

Справката е достъпна чрез:

✔️ ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН, издаден от общината;

✔️ Персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите (ПИК на НАП);

✔️ Квалифициран електронен подпис (КЕП) на физическо лице.

 

На адрес https://usl.sofia.bg/ е осигурена възможност за заявяване по електронен път на административни услуги от категориите „Гражданска регистрация“, „Местни данъци и такси“, „Общинска собственост“ и „Туризъм“.

 

Предоставянето на електронни административни услуги изисква задължителна регистрация в системата за електронни услуги и наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

  • „Информационно обслужване“ АД
  • „Инфонотари“ ЕАД
  • „Борика“ АД
  • „Система за електронни плащания/СЕП България“ АД
  • „Евротръст Технолъджис“ АД

Информация за предварителните изисквания и настройки, които са необходими за използване на електронните услуги, може да намерите в меню „Въпроси/отговори“ и в Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

05.03.2020

Политики, основани на доказателства: в Берлин сме, за да научим повече

 

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre) и Hertie School в Берлин стартираха обучение за изготвяне на политики, основани на доказателства (Evidence-Informed Policymaking). Представители на градове от цяла Европа, включително представители на Комитета на регионите, се събраха в Берлин на двудневен тренинг. Екипът ни беше сред участниците.

Градските управи са изправени пред все по-сложна и нарастваща политизация в процеса на разработване на градските политики. На лице е и непрекъснат процес на екстернализация, в който все по-голяма тежест имат неправителствени участници, които  заемат експертна страна при сформирането на регулациите. Анализирането на много и разнообразни факти (evidence) е изключително трудна задача, особено когато става дума за доказателства за оценка на правителствени и институционални програми и политики.

Излизайки отвъд „корелацията не доказва причинно-следствена връзка“, курсът обхвана теми като: как да правим разлика между доказателства от наблюдение (които биха могли да бъдат подвеждащи) и квазиексперименталните доказателства – вътрешна спрямо външна релевантност на доказателствата. Насоки бяха дадени и за това как да бъдат разработвани методи за оценка на въздействието на политиките. Курсът разгледа и различните инструменти за създаване на политики и изграждането на аналитичен капацитет за прилагането им.

Друга голяма тема в управленските поликити е прилагането на изкуствен интелект (AI) при създаването на нови регулации.

AI има по-бавни темпове на приемане от правителствата и институциите поради опасенията за личните данни и етиката. Но алгоритмите навлизат с все по-значима роля в области като правораздаване, образование и др. Нараства и загрижеността за сигурността. Казус са и липсата на инвестиции и квалифицирани таланти в публичната администрация. Различните подходи към възможни решения, базирани на AI като създаване на прототипи и съвместни разработки с университети и частни партньори могат да бъдат начин да се гарантира по-широкото приемане в публичния сектор на проекти, които включват прилагането на изкуствен интелект. Разгледахме няколко такива примера от проекти на Центъра за анализ на данни в Есекс (Essex Centre for Data Analytics).

***

За Съвместния изследователски център (Joint Research Centre – JRC)

Съвместният изследователски център е научното звено на Европейската комисия, което наема учени за провеждане на изследвания, на база на които да бъдат предоставяни независими препоръки и подкрепа за политиките на ЕС. JRC си сътрудничи с над 1000 организации по света и работата на центъра оказва пряко влияние върху живота на гражданите, като допринася с резултатите от изследванията си за здравословна и безопасна среда, сигурни енергийни доставки, устойчива мобилност и здраве и безопасност на потребителите.

ec.europa.eu/jrc/en

 

X