29.07.2020

София и България във второто издание на Финтех атлас за ЦИЕ на Райфайзен Банк

 

 

 

Райфайзен Банк Интернешънъл публикува второто издание на “Финтех атлас за Централна и Източна Европа” (CEE Fintech Atlas 2019) с преглед на 19 финтех екосистеми в региона на ЦИЕ, включително и на България. Докладът включва данни за мащаба, най-важните компании и най-големите инвеститори в сектора в 19-те страни, както и за готовността на населението да използва мобилно банкиране. 

Профилът на София и България

Според изданието честото описание на София като „една от най-бързо развиващите се финтех дестинации в ЦИЕ региона“, „ развиващ се финтех хъб“ и „най-жизнената финтех дестинация в региона на Югоизточна Европа ” е напълно заслужено, подкрепено от конкретни данни и тенденции, които наистина позиционират столицата като една от най-горещите точки на картата на ЦИЕ в този сектор. 

Докладът припомня, че според Глобалния индекс на иновациите за 2018 г. България е третата най-иновативна страна в света сред държавите със средно високи доходи и лидер в региона на Югоизточна Европа по отношение на иновационната ефективност и постижения. Посочена е и класацията на Financial Times, която постави българската столица на челна позиция сред финтех дестинациите в света по ценова ефективност. 

Компаниите в сектора покриват всички сегменти в сектора, като най-популярни са плащанията и фактурирането (30%), решенията за капиталови пазари (15%) и лични финанси (12%). Между 2014 и 2018 г. работещите в сектора са се увеличили два пъти и броят на служителите нараства постоянно вследствие на появата на нови играчи и разширяването на вече съществуващите такива. 

Общите оперативни приходи в сектора през 2018 г. са над 200 милиона евро, което представлява годишно увеличение от 33,5% и удвояване само за три години. Всяка година секторът увеличава дела си към БВП на страната. Неговата обща нетна печалба през 2018 г. възлиза на над 59 милиона евро, което е два пъти повече, отколкото през 2017 г.

 

 

Прогноза за навлизането на финтех услугите и развитието на сектора

Очаква се до края на 2020 г. над  65% от населението в ЦИЕ да използва услугите за дигитално банкиране, в резултат на което цифровите пазари в целия регион ще растат. 

Данните за 2019 г. сочат нов пик в инвестициите в сектора на много пазари. В сравнение с 2018 г. пазарите в Литва, България, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна отбелязват стабилен ръст на инвестициите, отбелязва докладът и като пример от България посочва инвестицията от 17,8 милиона евро в столичната Software Group. 

Друга тенденция е увеличаването на инвестициите във финтех сектора от местни и регионални фондове за

29.07.2020

Предстоящи събития в София

 

 

DEV.BG ALL IN ONE 2020

28-29 август / онлайн 

 

DEV.BG отново събира ИТ общността, за да пребори предизвикателства на кризата! Тази година събитието ще се проведе под мотото „Смъртоносно опасно е да си прост!“.

Ежегодната конференция ще се проведе онлайн на 29 август с теми и лектори, които общността е пожелала да чуе и види. Повече информация за събитието и форма за регистрация може да намерите тук: 2020.dev.bg

 

 

GLOBAL AZURE BULGARIA 2020

29 август / София Тех Парк

 

Global Azure Bulgaria 2020 е българското издание на Global Windows Azure – събитие в глобалната общност на публичната облачна платформа Windows Azure. Шестото локално издание на събитието ще се проведе на 29 август 2020 г. в Sofia Tech Park.

Практически сесии ще помогнат на участниците да постигнат бързина при разработването на приложения. В допълнение към възможността за обучение, участниците ще могат да използват изчислителните възможностите на платформата за задачи с благотворителна цел.

28.07.2020

Възможности за финансиране

София Тех Парк отправя покана за членство към новосъздадената мрежа от иновационни центрове по проект DIH², в която водещ партньор е финландската Teknologian tutkimuskeskus VTT. Консорциумът се състои от мрежа от 26 цифрови иновационни хъба и цели да достигне до над 170 цифрови иновационни центъра (DIHs) до 2020 година.

Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на роботиката. Проектът ще подкрепи до 144 външни DIHs с почти 1,4 млн. евро безвъзмездно финансиране и възможност за присъединяване към мрежата.

Избраните нови DIHs ще работят в тясно сътрудничество с един от утвърдените DIH, който вече е член на мрежата. 

Кой може да кандидатства?

  • DIHs, които са в каталога на Европейската комисия. DIH трябва да е свързан с гъвкаво производство, което използва роботика, и да бъде част от списъка на допустимите страни.
  • Юридическо лице, представляващо DIH, доставчик на услуги.
  • Бенефициенти могат да бъдат изследователски и технологични организации, университети, технически институции, изследователски центрове.
  • Организацията трябва да е нестопанска.

Краен срок за подаване на документи: 31 август 2020 г., до 13:00 часа (CET).

Повече информация ще намерите на сайта на София Тех Парк тук, а самото кандидатстване става през портала на DIH тук.

***

Отворена е грантова програма за средни предприятия, която цели да им помогне да преодолеят икономическите последствия от пандемията от COVID-19. Средствата са безвъзмездни и са предоставени по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

200 млн. лв. ще бъдат насочени към всички сектори на българската икономика, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор.

Размерът на сумата, която компаниите ще получат, не може да бъде по-голяма от 3% от оборота на фирмата за 2019 г., като условие е той да е бил над 1 млн. лева и да е отчетен поне 20% спад на оборота в някой от месеците от февруари тази година до месец преди датата на кандидатстване. 

Възможните разходи са за закупуване на суровини; материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; режийни разходи и за персонал.

Крайният срок за кандидатстване е 16:30 ч на 24 август. Още за условията ще намерите в сайта на оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” тук. Самото кандидатстване става по електронен път чрез системата ИСУН 2020 на този адрес.

***

Компаниите с идеи в областта на

21.07.2020

София и България във второто издание на Финтех атлас за ЦИЕ на Райфайзен Банк

Райфайзен Банк Интернешънъл публикува второто издание на Финтех атлас за Централна и Източна Европа (CEE Fintech Atlas 2019) с преглед на 19 финтех екосистеми в региона на ЦИЕ, включително и на България. Докладът включва данни за мащаба, най-важните компании и най-големите инвеститори в сектора в страните, както и за готовността на населението да използва мобилно банкиране. 

Профилът на София и България

Според изданието честото посочване на София като „една от най-бързо развиващите се финтех дестинации в ЦИЕ региона“, „ развиващ се финтех хъб“ и „най-жизнената финтех дестинация в региона на Югоизточна Европа ” е заслужен имидж, подкрепен от конкретни данни и тенденции, които наистина позиционират столицата като една от най-горещите точки на картата на CEE в този сектор. 

Докладът припомня, че според Глобалния индекс на иновациите за 2018 г. България е третата най-иновативна страна в света сред държавите със средно-високи доходи и лидер в региона на Югоизточна Европа по отношение на иновационната ефективност и постижения. Посочена е и класацията на Financial Times, която постави българската столица на челна позиция сред финтех дестинациите в света по ценова ефективност. 

Компаниите в сектора покриват всички аспекти като най-популярни са плащания и фактуриране (30%), решения за капиталови пазари (15%) и лични финанси (12%). Между 2014 и 2018 г. работещите в сектора са се увеличили два пъти и броят на служителите нараства постоянно в следствие от появата на нови играчи и разширяването на съществуващите. 

Общите оперативни приходи в сектора през 2018 г. са над 200 милиона евро, което представлява годишно увеличение от 33,5% и удвояване на само три години. Всяка година секторът делът си към БВП на страната. Общата нетна печалба през 2018 г. е за над 59 милиона евро, което е два пъти повече, отколкото за 2017 г.

 

 Прогноза за проникването на финтех услугите и развитието на сектора

Очаква се до края на 2020 г. над  65% от населението в ЦИЕ да използва услугите за цифрово банкиране, в резултат на което цифровите пазари в целия регион ще растат. 

Данните за 2019 г. сочат нов пик в инвестициите в сектора в много пазари. В сравнение с 2018 г. пазарите в Литва, България, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна отбелязват стабилен ръст на инвестициите, отбелязва докладът и като пример от България посочва инвестицията от 17,8 милиона евро в столичната Software Group. 

Друга тенденция е увеличаването на инвестициите във финтех сектора от местни и регионални фондове за рискови инвестиции, като сред изброените в България фондове са Eleven

X