Европейската комисия представя предложението си за мащабен план за възстановяване

X