Започна регистрацията за 5-ия Международен B2B ден за софтуерни компании 2019 във Виена
28.01.2019
Кратки новини от градската среда в София
30.01.2019

Анализ за потенциала на България от доклада на McKinsey за размера и темпа на растеж на дигиталните икономики

Дигитализацията може да бъде следващият голям двигател на растежа за България като  добавя по 1% годишно допълнителен ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) до 2025 г. Прогнозата е от доклада на международната консултантска компания McKinsey “Възходът на дигиталните конкуренти: как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа“, представен в края на януари.

Докладът проучва размера и темпа на растеж на дигиталните икономики в десет държави от Централна и Източна Европа: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Според проучването, преодоляването на дигиталното изоставане на България спрямо Западна и Северна Европа, би донесло на страната  ръст в дела на дигиталната икономика от днешните 5,2% до 16% от БВП през следващите пет години. Така България може да добави до 8 милиарда евро БВП до 2025 г.

Според анализаторите на компанията, дигиталната икономика в България представлява съпоставим дял в БВП и е близък до този на големите пазари – 6,7% срещу 6,9%. Но изостава от дигиталните лидери като Швеция, където този дял достига 9%.

Дигиталната икономика у нас обаче нараства над два и половина пъти по-бързо, отколкото в петте големи пазара на Континента – с 8,2% спрямо 3,1%. Заради бързия си растеж, България може да претендира за титлата “дигитален конкурент”, се казва в доклада.

 

Данните, на които се основава положителната прогноза

Между 1996 и 2017 г. десетте държави в доклада отчитат средно 114% увеличение на БВП на глава от населението. Но през последните години традиционните двигатели на растеж започват да отслабват и икономиките в ЦИЕ имат капитал, който е с 80% по-нисък в сравнение с този в най-големите страни от ЕС. За целия регион е валидно, че разходите за работна сила нарастват с много ниски темпове (средно 5,2% през 2018 в България), а производителността на труда изостава от тази на Западна Европа. Така например производителността у нас за един час е 22 евро, докато за дигиталните лидери е 64 евро.

България обаче е в добра позиция да се възползва от увеличената дигитализация. Икономиката е сравнително малка и отворена и разчита на търговията, подобно да другите дигитални конкуренти, както и на дигиталните лидери /за разлика от големите западни икономики от ЕС и техните големи вътрешни пазари/. Съотношението на търговията към БВП в България e 131%, което е значително по-високо от това на големите пет пазара в ЕС /67%/.  Ако България се възползва от комбинацията на отворен пазар и съсредоточаване върху дигитализацията, тя би последвала същата успешна стратегия за растеж, осъществена от държавите дигитални лидери. Общите ключови характеристики /размер, значение на търговията и отвореност/ показват, че България е в много добра позиция да изгради подобен път към просперитет.

 

Препоръките към България в доклада

Страната може да постигне положителни резултати, ако бизнеса и публичния сектор бъдат ангажирани в процеса на дигитална трансформация.

Бизнесът трябва да ускори въвеждането на дигитални инструменти, за да увеличи своите продуктивност и печалба. Както и да се възползва от дигиталните решения за изследване на потребителските нагласи и да стъпи на регионални и световни пазари.

Публичният сектор трябва да използва дигитални технологии за постигане на по-бързи, по-гладки процеси и услуги към обществото и бизнеса. Тук роля имат и държавните политики, които трябва да насърчават използването на технологии както в публичния, така и в частния сектор.

Трети основен фактор са хората. От изключителна важност е инвестирането в учене през целия живот и приемственост към технологиите. Това ще доведе до плавно адаптиране към новите възможности на пазара на труда и готовност за гъвкавост в кариерата.

Всички отговорни страни трябва да работят и за подобряване на предприемаческата среда и възможностите за дигитални иновации, да подпомагат работниците чрез създаване на програми за преквалификация и повишаване на квалификацията.

 

Докладът “Възходът на дигиталните конкуренти: как дигитализацията може да се превърне в следващия двигател на икономическия растеж в Централна и Източна Европа“  разделя Европа на 3 региона: Голямата 5-ца в Европейския съюз – Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство, Дигиталните лидери – страните от Скандинавския полуостров, и Дигиталните страни, които настигат останалите. България попада в третата категория.

Пълният доклад на McKinsey за региона е достъпен тук.
Резултатите по държави, включително и документът за България, са достъпни тук.

X