Американската компания за контролни системи Woodward създава свое производствено звено в София

X