”Защо София?” със Сергей Пантeлеев, управител на клона на Varengold Bank в София

X