Мултидисциплинарна творческа академия отваря врати в София
08.09.2019
Близо 107 000 ĸв. м нoви oфиc площи в София
08.09.2019

”Защо София?” със Сергей Пантeлеев, управител на клона на Varengold Bank в София

 

В края на 2018 г. германската банка Varengold откри клон в София като част от стратегията си за разширяване на бизнеса в бързо развиващите се икономики в Югоизточна Европа. Клонът в София  ще бъде център, от който Varengold ще оперира в целия Югоизточен регион. 

Мисията на банката е да подкрепя и финансира т. нар. Marketplaces , най-вече платформите за споделено кредитиране (peer-2-peer platforms), които предоставят на потребителите и компаниите по-бързи, лесни и достъпни заеми и финансови решения спрямо утвърдените банкови услуги. Целта на Varengold Bank е да стане предпочитан партньор за финтех компаниите в областта на Marketplace Banking. Банката подкрепя и компании, ориентирани към търговия на външни пазари, като предоставя услуги по търговски операции и транзакции. 

 

Екипът на клона на Varengold в София се състои от експерти в областта на банковото дело и технологиите. Управителят Сергей Пантелеев има 12-годишен опит в корпоративното и инвестиционното банкиране, както и в структурираното финансиране. 

Сергей Пантелеев споделя какво прави София подходяща локация за основен офис за региона на ЦИЕ.

Varengold откри офиса си в София преди девет месеца като част от разширяването на банката в Югоизточна Европа. Защо в София?

Мога да изброя редица причини, но ще се спра на три основни. Първо, София разполага с високообразовани професионалисти в почти всеки сектор на икономиката и най-вече в областта на ИТ, ИКТ и Финанси. Второ, както потвърждават международните класации, градът е сред най-благоприятните за бизнес в Европа, благодарение на динамичната предприемаческа, новаторска и стартъп среда, както и на силната развойна дейност. И не на последно място, София е много конкурентна по отношение на ефективност на разходите. Да не забравяме и предимствата, които сякаш приемаме за даденост: членството в ЕС и ниския валутен риск. Във Varengold Bank вярваме, че със стратегическото си местоположение София е перфектната отправна точка за нашата експанзия в Югоизточна Европа. Градът ще е център за операциите ни в целия регион,  чийто икономически растеж според нас ще продължи да надминава средния темп на растеж в ЕС. Щастливи сме, че сме тук и вярваме, че ще допринесем за още по-ускорено развитие на региона с нашите проекти.

През юни Varengold придоби 20% от базираната в София платформа за споделено (peer-to-peer/P2P) кредитиране – Klear. Какво очаквате от инвестицията и как виждате развитието на финтех сектора в София и региона?

Klear се намира в междинен етап между старта и разрастването на дейността си,  а партньорството с Varengold Bank ще й помогне много по-бързо да разшири бизнеса си 

По отношение на местните и регионални перспективи във FinTech сектора виждаме потенциал за огромен растеж. Пазарите от Югоизточна Европа все още са извън обсега на повечето играчи на международната финтех сцена, чийто фокус засега остава върху по-зрелите банкови пазари в Западна Европа. Това обаче вероятно ще се промени през следващите 2-3 години. Освен това, ще усещаме все повече въздействието на местните и регионалните компании в сектора, които бързо ускоряват дейността си.

На този фон, платформите за P2P кредитиране стават все по-удобни за потребителите и все повече печелят доверието на кредитополучателите и инвеститорите в България и ЦИЕ. Според данните на iuvo и Klear, двете основни платформи за споделено кредитиране в България, те са привлекли общо над 70 милиона евро като инвестиции. Това е трицифрен ръст в сравнение със същия период на миналата година. P2P кредитирането е сегментът с най-голямо разпространение в България спрямо всеки друг алтернативен финансов инструмент. Краудфъндингът е втори. Наблюдаваме подобна положителна тенденция във всички страни от Югоизточна Европа. 

Всъщност, според Четвъртия Европейски сравнителен доклад за алтернативно финансиране” (The fourth comprehensive European alternative finance benchmarking report), Югоизточна Европа е най-бързо развиващият се регионален пазар в ЕС по обем на средствата, натрупани чрез алтернативно финансиране, включително чрез P2P кредитиране (ръст от над 357% спрямо предходната година). Да, секторът започва с нисък старт, но силно вярваме, че има огромен потенциал и ще се радваме да изградим взаимноизгодни партньорства с FinTech компании в региона, особено със споделените платформи за кредитиране.

Как се откроява инвестиционният климат в България в сравнение с напредъка, постигнат в други страни в региона?

От гледна точка на FinTech, България заема водеща позиция в региона. България е втората най-иновативна страна в света сред държавите с високи средни доходи след Китай, според Global Innovation Index 2017. Тук имаме и най-висока ефективност на иновациите и сме страната с най-много иновации в Югоизточна Европа. Излишно е да казвам, че това има силно положително влияние върху развитието на местния FinTech сектор. Със 70 предприятия в сектора през 2017 г. България има най-голям брой FinTech компании сред страните от региона – два пъти повече от всички други страни в Югоизточна Европа взети заедно, ако изключим Румъния. Поглеждайки отвъд Югоизточна Европа, България дори има най-голям брой FinTech компании в целия регион на Централна и Източна Европа. Не на последно място, България е първа в Европа по IT-сертифицирани специалисти на глава от населението и на 8-мо място в света по специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии и изпреварва страни с много по-голямо население.

Със сигурност трябва да се свърши много работа, за да догоним по-развитите страни в Централна и Източна Европа, но в същото време не бива да отричаме успехите на страната ни и уникалните й предимства. От наша гледна точка, най-голямото предимство е висококвалифицираният човешки капитал. Трябва да съхраним и развием тази безценна среда от таланти.

Какви предимства предлага градът?

София е сред водещите градове в Югоизточна Европа по отношение на заетостта, обществената инфраструктура, разходите и стандарта на живот, образованието и икономическия растеж. Нашата столица всъщност е един от градовете с най-висок ръст на БВП на глава от населението в Европа. Основната част от инвестициите са насочени към активности с висока добавена стойност в областта на развойната дейност, иновациите, биотехнологиите и други съвременни технологии. Разумно е да се даде приоритет на тези сектори в цялостната стратегия за икономическо развитие на страната.

София е и важен ИКТ център с над 50 000 души, заети в сектора, с присъствие на световни лидери като SAP, VMware, Bosch Software Innovations, Atos, IBM, HP и Cisco. Всички те имат големи развойни центрове в София. Тези центрове ще привлекат още компании и таланти, ще развиват и научните и академичните среди. Това е като възходяща спирала. Започналият прилив повдига всички лодки, включително тези, от които Varengold Bank се интересува.

С какви предизвикателства сте се сблъсквали досега? Какви конкретни подобрения могат да бъдат направени в бизнес климата за инвеститорите, които вече работят в София?

Има едно нещо, което ни липсва тук в София и в България като цяло: електронните услуги. Всички държавни и общински услуги трябва да са достъпни онлайн. Както споменах, София е ИТ столицата на България. Следователно разработването и приемането на такива услуги не би следвало да е трудно. Подобен ход би бил добър и по отношение на Стратегията за интелигентна специализация на София и би увеличил конкурентоспособността на градската икономика. Виждаме, че някои важни стъпки в тази посока вече са предприети, но докато правителствените и общинските услуги не са достъпни през смартфоните ни, все още трябва да извървим определен път. И докато това е така, няма да се възползваме от икономическите предимства, които една по-лесна и бърза комуникация и сътрудничество с местните власти биха осигурили.

Предпочитам да не се оплаквам от недостиг на таланти, защото това е практически неизбежно в периоди на икономически ръст. Почти всичко, което можем да направим, е да продължим да инвестираме в сектори с висока добавена стойност, така че талантите да намерят привлекателни възможности за развитие и причини да останат. В сравнение с много други градове в Европа, София се справя доста добре в това отношение и този факт изигра важна роля в решението за откриване на клон на Varengold Bank точно тук.

Как оценявате общия бизнес климат в София днес?

София определено е привлекателно място за инвестиране. Решението на Varengold Bank да открие клон тук е още едно потвърждение за това. София има присъден инвестиционен рейтинг от големите международни рейтингови агенции и се изкачва в редица международни класации. Така например, градът е на 9-то място в категорията „Благоприятна среда за бизнес“ в класацията на FDI Intelligence Global Cities of the Future 2018/19. Този факт говори сам за себе си.

Смятате ли, че местните и чуждестранни инвеститори получават в столицата функционираща хомогенна бизнес среда или все още има много препятствия?

Според мен, чуждестранните инвеститори, които проучват София като бизнес дестинация, скоро ще осъзнят конкурентните й предимства, особено по отношение на така наречените “умни бизнеси” (brain businesses), т.е. ИТ, софтуер, ИКТ, телекомуникации, медицина, биотехнологии, финтех и така нататък. Голяма част от тези бизнеси и хората на знанието са концентрирани тук в столицата, както и повечето големи български университети и международни университетски клонове.

Какви конкретни подобрения могат да бъдат направени в бизнес климата в София за вече установили се тук инвеститори?

Смятам, че София вече е достигнала пълния си потенциал по отношение на заетостта на населението. София има най-висок процент на трудова активност и най-нисък процент на безработица в България и дори надминава средните нива за ЕС. Това изисква нов подход и ново отношение към българите в чужбина и чуждите граждани. Трябва да създадем инициативи за привличане на таланти от чужбина. Поради някои от своите конкурентни предимства, София се оказва все по-силен магнит за чуждестранни добре образовани и предприемчиви хора, които превръщат града в свой дом. Тези хора са много ценни и ние трябва да гарантираме, че тук те ще имат добър живот. Това включва удобна мобилност, подобряване на достъпа им до настаняване в жилища и обществен транспорт, повишаване на качеството на образованието, поддържане на жизнен културен живот и много други.

Какво трябва да се подобри, за да се увеличи броят на инвеститорите както от България, така и от чужбина?

Със своята Стратегия за интелигентна специализация и силните си страни, за които споменах по-рано, София има огромен потенциал да се превърне в един от най-умните, ако не и най-умният град в Европа. Може би трябва да направим „София – най-умният град в Европа“ наша основна цел. Поне смятам, че това е кауза, зад която всички можем да застанем. Чрез финансиране на нови FinTech решения, които подобряват качеството на живот на хората, Varengold Bank вече дава своя принос в тази посока.

Какво ви привлича или изненадва най-много в София и България?

Най-изненадан съм от големия брой талантливи и креативни хора, които имаме тук. Радост е да работя заедно с тях.

Как Ви изглежда София като място за живот?

София е приветлив град, пълен с контрасти. Ще намерите древна история и култура, но ще откриете и че хората тук са отворени и напредничави, изключително креативни и талантливи. Това е особено привлекателно съчетание както за нас, така и за чужденците.

Населението на София непрекъснато нараства, което означава, че все повече хора намират множество причини да останат или да преместят живота си и семействата си тук.

Вземете например Лоик Льо Пишу, главния изпълнителен директор и съосновател на Klear, платформата за Р2Р кредитиране, с която Varengold Bank наскоро сключи партньорство. Лоик беше изпълнителен директор на българския филиал на водеща международна финансова институция. Реши да създаде своя компания в България – Klear и да продължи да живее в София. Има тенденция все повече хора като Лоик да установяват живота си тук. И това не е просто проява на моментен ентусиазъм. Чужденците харесват жизнения предприемачески и делови дух на града, който превръща живота и работата в София в интригуващо и полезно изживяване. Не на последно място, възходът на туризма потвърждава и привлекателността на София за хора от цял ​​свят и различни сфери на живот.

Кои са петте неща, които най-много харесвате в София?

Обичам историческите обекти в центъра, атмосферата там и мултикултурната среда, особено малките романтични дворчета, места, галерии, ресторанти и кафенета, които откривате, докато се разхождате. Именно там можете да намерите и да се срещнете с творческите и талантливи хора, за които споменах по-рано. Да спортувам и да се разхождам вградските ни паркове или Витоша, са също други мои любими занимания. 

 

X