Покана за участие в двудневния InnoTech Summit | Destination Nordics
15.08.2018
Покани от Enterprise Europe Network към БТПП за предстоящи двустранни бизнес срещи
28.08.2018

„Защо София?“ с Мартин Смит и Гордън Форсайт, основатели на Brightive

 

Brightive е консултантска компания в сверата на бизнес управлението и анализ. Първоначално Brightive предоставя услуги по управление на проекти и бизнес анализ в сектора на здравеопазването във Великобритания. Скоро след създаването си компанията започва да пренася ноу-хау  в други сектори – публично-частни партньорства, финанси, комунални услуги. Основателите разбират, че експертизата на компанията надхвърля конкретни сектори, затова разширяват екипа и засилват присъствието си в други индустрии. В България компанята е на пазара от 2013 г. с екип в София, който днес наброява около 30 души. Плановете до 2020 г. включват разрастване на екипа до 120 човека. Brightive използва софийския си център за професионални услуги, за да обслужва най-сложните проекти на клиентите си сред които са Alcatel – Lucent, NHS във Великобритания и др.

Мартин Смит, основател и управляващ директор и Гордън Форсайт, основател и директор на Brightive разказват какво прави София място, където можеш да стартираш и развиеш успешен бизнес.

 

Разкажете ни за инвестицията си в София? Каква дейност извършва компанията Ви тук и на външни пазари?

Brightive предлага консултантски услуги в сверата на бизнес управлението, с акцент върху управление на проекти, бизнес анализ и управление на промените в организации. За разлика от другите компании за бизнес консултиране, Brightive прилага „SMART” модел, който значително оптимизира клиентските разходи и позволява ефективното оползотворяване на ресурса на консултанти ни без значение дали специалистите се намират в различни части на Европа или обслужването се осъществява от центъра ни за професионални услуги на компанията в София.

Brightive не е типичният чуждестранен инвеститор. Ние не влагаме огромни средства в производствени мощности, а използваме София като база за основните ни операции поради възможността за изграждане на устойчив бизнес модел. Осъзнахме потенциала и таланта на работната сила в града и решихме да използваме този капацитет като обучим и сертифицираме нашите служители по международни стандарти за управление на проекти и бизнес анализ и така ​​да осигурим квалифицирано и безкомпромисно обслужване. Клиентите ни се намират в цяла Европа и използваме отличните въздушни връзки на София към вътрешността на континета.

 

Какво Ви мотивира да стартирате бизнес в София?

През 2012 г. посетихме на семинар,  посветен на възможностите за инвестиции в България. Семинарът беше oрганизиран във Великобритания с подкрепата на Българска агенция за инвестиции /БАИ/.  След старателно проучване и анализ на пазара , избрахме София за дестинация за нашия център за професионални услуги. София е динамичен град с невероятна работна култура, с талантливи и квалифицирани професионалисти. Имаме политика на наемане на хора с образование и опит получени в международна среда и смятаме, че има тенденция младите и квалифицирани кадри да се завръщат в София и България.

Сред другите причини да изберем София са:

 • корпоративния данък е 10%, най-ниският в ЕС
 • 80% от завършилите висше образование говорят поне един чужд език
 • София е технологичен клъстер с много успешни стартиращи компании през последните 10 години (Telerik, V-Ray, Stremio)
 • В града се обучават над 100 000 студенти в 23 университета
 • Отлични транспортни връзки към Западна и Северна Европа, както и връзки с нововъзникващи пазари като Русия, Близкия изток

 

Има ли други местни или чуждестранни компании, които са ваши конкуренти?

София е дом на българските клонове на 4 от най-големите играчи в областта на бизнес консултирането – KPMG, Deloitte, EY и PWC. Освен тях съществуват различни малки и средни компании, които предлагат услуги по управление на проекти и на трансформационни програми в сверата на информационните технологии. Въпреки това, ние се конкурираме на европейско, а не на местно ниво, поради типа клиенти, които обслужваме. Понастоящем проучваме възможностите да работим с партньори на българския пазар. Работим за партньорство с големи компании в България, но стратегията ни в тази посока все още не е разработена изцяло.

 

Какви предимства предлага градът?

София е иновационен и технологичен център на България и предлага следните предимства:

 • Достъп до млада, но квалифицирана работна сила с разнообразен профил, средната възраст в екипа ни към момента е 27 години
 • Отлични транспортни връзки до Западна и Северна Европа
 • Много добре утвърдена бизнес общност, която постоянно предоставя възможности за бизнес развитие
 • Лесен достъп до пазарите в Европа и Близкия Изток

 

С какви препятствия сте се сблъсквали досега?

Една от малкото трудности, пред които сме били изправени досега, е наличието на достатъчно добър набор от кадри на пазара. Вярно е, че едно от позитивните качества на града е неговата квалифицирана работна ръка, но поради конкуренцията от други компании, привличането и задържането на най-добрите специалисти на моменти представлява предизвикателство.

Бизнес консултирането е област, която компаниите все още не разбират напълно и ние продължаваме да се опитваме да окажем въздействие върху пазара в България. Беше ни трудно да убедим местния бизнес, че нашата професия се грижи за поетапното въвеждане на внимателно планирани промени в управлението на фирмите и процесите в тях и че резултатите от това се наблюдават в дългосрочен план. Въпреки това, при все по-големия брой компании, управлявани от млади и добре образовани мениджъри с международен опит, вярваме, че тенденцията ще се помени и търсенето на услугите, които предлагаме, ще се увеличи и в България.

 

Как оценявате общия бизнес климат в София?

От установяването ни в България през 2012 г. виждаме, че градът се развива не само откъм градска , но и от бизнес гледна точка. София постигна много в усилията си да се превърне в столица с динамична бизнес среда.  Искаме да видим успешно сътрудничество с вече развити предприятия, които са на пазара от над 10 години и стартиращи компании. По този начин можем да съчетаем иновациите с доказаните бизнес процеси и ноу-хау. Очакваме, че климатът ще продължи да се подобрява и че условията за бизнес развитие ще станат още по-добри.

 

Смятате ли, че местните и чуждестранни инвеститори получават в столицата функционираща хомогенна бизнес среда или все още има много препятствия?

Според опита ни, в София е относително лесно да се създаде и управлява бизнес. София изгради стабилна бизнес среда през последните години. Комуникацията с други фирми никога не е била по-лесна. Някои от държавните агенции имат много добре утвърдени взаимоотношения с местния бизнес и може да се разчита за предоставяне на актуални контакти с бизнеса и с други заинтересовани страни както в национален, така и в международен план. Заради установените вече и добре работещи местни търговски камари се чувстваме уверени, че предстоят още български и международни бизнес партньорства.

 

Какви конкретни подобрения могат да бъдат направени в бизнес климата в София за вече установили се тук инвеститори?

Със броя на стартиращи компании през последните години и някои, които вече влизат в следващият етап на развитие, вярваме, че те ще се нуждаят от помощта на компании като нашата в усилията си да се стабилизират и да успешно да достигнат следващия етап от своето развитие. От работата ни с международните ни клиенти през последните години можем да заключим, че постоянната промяна и несигурността са и ще бъдат основен проблем на бизнеса и това е факт, към който българските компании също трябва да се адаптират.

 

Какво трябва да се подобри, за да се увеличи броя на инвеститорите у нас?

Вярваме, че за да се увеличат чуждестранните инвеститори, трябва да има повече успешни примери в компаниите с вече установен бизнес, а не само  стартиращите фирми.  Една от целите на стартиращи фирми е да бъдат двигател на иновации за по-големите предприятия. Би било интересно да видим как тези различни видове организации ще работят заедно, за да създадат иновативна и устойчива бизнес среда, която ще насърчи иновациите и добрите бизнес практики.

 

Как ще сравните инвестиционния климат в България спрямо други държави в региона?

Страната все още не е достигнала нивото на някои от европейските си съседи. София е отлично място за правене на бизнес, но за да се оцени ефективно постигнатия напредък, трябва да видим повече бизнеси, създадени в други български градове. София е отличен пример за това как може да се създаде такава среда. Страната се превръща във все по-обещаваща дестинация в очите на чуждестранните инвеститори. Тук средата предлага лесно да създадеш и управляваш бизнес, предлага прозрачност, възможност за създаване на иновации – това мотивира чуждестранните инвеститори да установяват бизнес в България и най-вече в София.

 

Като чуждестранен инвеститор у нас, какво ви привлича или изненадва най-много в София и България?

Както вече споменахме, младите и талантливи хора с желание да се развиват  превръщат София в отлична бизнес дестинация. Стремим се да развиваме нашите консултанти и да им помагаме да напредват във всеки аспект на  работата си. Служителите на Brightive са активни членове на бизнес общността в града и полагат усилия да споделят знанието си с хора със сходно мислене, които също желаят да положат усилия и да видят добри бизнес резултати. Това напълно съответства с корпоративните ни ценности – „нашите служители са най-големият ни капитал“. С тенденции, че София ще продължи да се развива място за талантлива и квалифицирана работна ръка, планираме да продължим да инвестираме и да развиваме екипа на Brightive в София.

 

Как Ви изглеждат София и България като място за живот?

София е една от малкото европейски столици с динамична работна среда, която в същото време поддържа добро качество на живот. Предлага и разнообразни начини, с които човек може да се отпусне и да се забавлява. В сравнение с други европейски столици, София е изключително достъпна и можеш да се насладиш на вкусна храна, да посещаваш редовно различни събития. Образователните институции вече осъзнават необходимостта от квалифицирана работна ръка с практически опит и вече виждаме промени в образователната система. Участията ни в последните кариерни изложения бяха много успешни и успяхме да привлечем няколко талантливи попълнения в екипа ни. Офисът ни е разположен в центъра на града и сме много добре свързани с всички части на града – с метро, трамвай, автобус. Да можеш да стигнеш от точка от А до точка Б в града за по-малко от час е изключително удобно и позволява на екипа ни да бъде мобилен и в границите на града.

Кои са петте неща, които най-много харесвате в София?

 • Витоша
 • Южният парк
 • Разнообразните типажи хора, които градът посреща
 • Разнообразните места, на които се събираме и може и да прекарваме време като екип.
 • Научаваш нещо ново всеки ден

 

 

X