СОАПИ се включва в BIOTECH ATELIER 2.0 – форум без аналог в биотех екосистемата у нас
13.09.2019
Интензивни два дни за компаниите и менторите в ‘Акселератор Стартъп София’
17.09.2019

“Защо София?” с Боян Иванов, съосновател на столичната StorPool Storage

 

StorPool Storage: How Distributed Storage Should Be!

 

Софтуерът StorPool на основаната в София StorPool Storage е признат за най-бързия софтуер за блоково съхранение на данни при изграждане и управление на големи публични и частни облаци. Системите StorPool са изключително бързи и стартират от скорост 1,000,000 IOPS при <0,2 латентност

Столичната компания предоставя софтуерни решения за съхранение на масиви от данни за взискателни клиенти, за които ниската латентност, високите IOPS, онлайн скалируемостта и високата производителност са от изключително значение.

Мисията на компанията е да направи съхранението на данни по-лесно и по-достъпно чрез предоставяне на най-добрата софтуерно дефинирана система за облачно съхранение.

Софтуерът StorPool за разпределено блоково съхранение на данни е изцяло проектиран от екипа на компанията в София и вероятно е най-бързото и надеждно софтуерно решение за облачно съхранение на пазара днес.

StorPool Storage има за цел да помогне на компаниите, които предлагат клауд съхранение,  да изграждат по-прости, по-интелигентни и по-ефективни облаци при много по-ниски разходи и по-високи маржове. Столичният екип постига тази цел, като разработва най-бързия и най-ефективен софтуер за разпределено блоково съхранение на данни и го прави достъпен в световен мащаб.

 

Боян Иванов, съосновател и главен изпълнителен директор на StorPool Storage, разказва какво прави София място, където да започнеш успешен бизнес и да създаваш локални разработки с глобално приложение.

Разкажете ни за инвестицията си в София? Каква дейност извършва компанията Ви тук и на външни пазари?

StorPool е софтуeрен вендор. Разработваме софтуер за компании, които изграждат публични и частни облаци – хостинг компании, телекоми, предприятия. Помагаме им да ускорят бизнеса си и да увеличат ценовата ефективност и надеждността на инфраструктурата си. Работим с клиенти по цял свят.

По-голямата част от разработката на продукта е направена от екипа тук, в София. Това ни прави и един от активните участници в местната ИТ екосистема.

Какво Ви мотивира да стартирате бизнес в София?

Както казах, развойният център на StorPool е в София. Големият мотив да инвестираш тук е качеството на експертите и броя на квалифицираните разработчици, които имаме в столицата.

StorPool не само осигурява висококачествени продукти и услуги, но ги изобретява и развива тук. 

Разкажете ни повече за решенията, които софийският екип разработва на местно ниво?

StorPool работи в много специфичен сектор – ИТ инфраструктура за други фирми, които управляват големи масиви от данни. Разработваме решение за съхранение на данните и го продаваме на клиенти по цял свят. Създали сме иновативен начин за съхранение, напоследък известен като “софтуерно дефинирано съхранение”. Той е по-добър от съществуващите възможности за съхранение на данни, известни като „SAN“ и то по всички показатели – скорост, надеждност, скалируемост и цена. 

Интелигентният софтуер на StorPool работи на стандартни сървъри и ги превръща във високопроизводителна и високо надеждна система за съхранение в предприятието. Ние сме алтернатива на традиционните масиви за съхранение, на всички флаш масиви и на другите софтуери за съхранение от по-нисък клас.

Какво стимулира растежа на пазара, на който оперирате?

Повечето бизнеси днес са силно зависими от информационните технологии и дейността им се задвижва от оперирането с данни. Преди 10 години, например, за една банка основен актив бяха хората, бранда, клоновата мрежа и т.н. Днес банките са силно зависими от технологиите – техни основни продукти станаха онлайн банкирането, мобилното банкиране, присъствието в социалните мрежи, анализирането и управлението на данните от всички интеракции, които банките осъществяват с клиентите си онлайн. Това означава необходимост и осигуряване на множество системи, които създават, съхраняват и анализират данни. Все повече бизнеси днес на практика се превръщат в технологични и се нуждаят от съхранение на все по-големи количества данни.

Банките са само един пример, но дигитализацията на бизнеса се случва във всеки сектор, което стимулира растежа на пазара, но също така увеличава предизвикателствата, конкуренцията и темпа на развитие.

От аутсорсинг дестинация към място за създаване на местни разработки с глобално приложение – наистина ли София премина в този нов етап?

Да. Съвсем в началото сме, но StorPool е само една от водещите компании, които са двигател на тази тенденция.

В последните години обемът на изнесените услуги непрекъснато се увеличаваше, но аутсорсингът не внася значителна стойност в местната икономика. Компания извън България сключва договор за разработка на нов и иновативен продукт и ние сме евтиното работно място за аутсорсинг на черната работа. Така някой друг запазва големите печалби и добрия имидж, както и по-голямата част от критичното ноу-хау. Този етап все пак беше и все още е необходим на нашата икономика, тъй като продължава да носи капитал и добри практики.

Но с течение на времето, хората в екосистемата натрупаха знания и ресурси, а някои започнаха да мислят за създаване на собствени продукти и решения, които да бъдат български, но продавани на световния пазар. Това не е лесно, но създава много стойност и се надявам, че все повече компании ще следват този подход.

Как се откроява инвестиционният климат в България в сравнение с напредъка, постигнат в други страни в региона?

Не следя конкретно нашия регион, тъй като се фокусирам върху динамиката на световния пазар и кои са водещите хъбове в индустрията за съхранение на данни.

ИТ секторът вече е част от глобалната икономика и трябва да спрем да се сравняваме с „региона”, тъй като и в момента конкурент в нашия домейн може да е компания в Азия или Южна Америка. Те се борят за същите клиенти и достъп до световен капитал, така че регионалното сравнение в нашия случай не е толкова важно. Например, рядко се конкурираме с компании от региона, може би с изключение на Румъния в сферата на ИТ аутсорсинга. Но често се конкурираме с компании от САЩ, Китай, Тайван, Южна Корея, Израел и др.

Разбира се, винаги има особености, свързани с местния климат – населението и демографската структура, образованието, законодателството и правоприлагането, наличието на капитал, предприемаческия дух. Спрямо общоприетото “повече магистрали – по-добре”, докато ние едва ли не нямаме и една завършена от край до край, реално подобни особености нямат пряко въздействие върху икономиката, тъй като брутният вътрешен продукт на развитите страни като цяло днес се генерира предимно от услугите, т.е. дейности, базирани на знанието. 

Накратко, мисля че местната екосистема прави всичко възможно, за да подобри образованието, но не виждаме значими действия от страна на правителството по някои от проблемите – реформи в образованието и правоприлагането.

С какви препятствия сте се сблъсквали досега?

Обичайните – недостиг на квалифицирани хора – както по брой, така и по качество на обучението. Нагласите на мнозинството от хората трябва да се променят – те трябва да правят всичко възможно да стават все по-добри професионалисти, да отделят повече внимание на детайлите, да работят по-усилено и да са инициативни.

Как оценявате цялостния бизнес климат в София?

Бизнес климатът има своите специфики за всяка конкретна индустрия. В ИТ сектора конкретно е доста горещо – твърде много аутсорсинг компании, конкуриращи се за едини и същи, ограничени на брой ИТ специалисти. Това води до заплати над нивата на производителност и създава някои нездравословни практики – открадване на хора, липса на активно отношение към работата, защото лесно можеш да я смениш и др. В дългосрочен план ще платим цена за тези неща.

Смятате ли, че местните и чуждестранни инвеститори получават в столицата функционираща хомогенна бизнес среда или все още има много препятствия?

Както е със столиците и в други страни, София е градът с главно “Г”. Подобно на Лондон или Париж, София е първият избор на всеки чуждестранен инвеститор, поне в ИТ сферата. След това, ако не успеят да разширят операциите си, търсят други градове – Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас.

Какви конкретни подобрения могат да бъдат направени в бизнес климата в София за вече установили се тук инвеститори?

През последните 8-10 години се наблюдава значително развитие в цялата високотехнологична екосистема в България и най-вече в София. А наличието на силна екосистема е от жизнено значение за местната икономика, тъй като всяка компания с успешен бизнес, който ще създаде стойност и работни места, се нуждае от няколко неща, не само от едно. Всичко е свързано – от образование, създаване на мотивирани и умели хора, през достъп до капитал, прависти, които познават и разбират спецификата на индустрията, законодателство, което да е в съответствие с най-добрите практики в развитите пазари, до електронно управление и добра градска инфраструктура, която да позволява на хората да се движат бързо и да имат добра, здравословна среда, за да се отпуснат, да се забавляват и да възвърнат енергията и творческите си сили.

Какво трябва да се подобри, за да се увеличи броя на външни и български инвеститори?

Всички критично важни неща, които зависят от правителството – правоприлагането, образованието, здравеопазването, инфраструктурата. Останалата част от средата вече се подобрява от активни и ангажирани организации.

Като инвеститор у нас, какво ви привлича или изненадва най-много в София и България?

Две неща ме изненадаха напоследък: имаме изключително талантливи хора, но те не мислят в мащаб, а това е грешка. Нямат глобално мислене и визия. Искат да създадат нещо малко за местния пазар. Смятам, че хората трябва да започнат да мечтаят мащабно, без да губят връзка с реалността.

Другото нещо, от което съм доста изненадан е, че става все по-трудно да се намерят добри търговци в сферата на ИТ продажбите. Изглежда добрите търговски умения са рядкост и в момента е дори по-трудно да се намерят добри специалисти в ИТ продажбите, отколкото добри програмисти.

Как Ви изглеждат София и България като място за живот?

Като средно добра среда. Има много хубави неща, които са дори по-хубави, отколкото са в някои страни, на които искахме да приличаме преди 20 години. Животът тук е по-прост и по-малко стресиращ, при условие че работите за добра компания и получавате прилична заплата.

Но има и недостатъци – високото ниво на замърсяване на въздуха, особено през зимата, липсата на паркоместа и презастрояването в определени райони, недостатъчна базисна инфраструктура като осветление и тротоари в някои части на града, недостатъчното качество на образованието и здравните услуги, освен ако не отидете в частна институция. Всички тези неща трябва да бъдат сериозно разгледани и реформирани, ако искаме да станем по-конкурентноспособни и да продължим да повишаваме стандарта на живот.

Кои са петте неща, които най-много харесвате в София?

София е столицата и най-големият град в страната. Това има много предимства – от наличието на продукти и услуги, недостъпни в повечето други градове в България, до по-добро образование, здравеопазване, инфраструктура и други услуги.

София все повече започва да прилича на истинска европейска столица. 

Климатът е добър – не е твърде горещо или твърде студено, не е твърде влажно или ветровито.

Относително добре свързани сме с другите големи градове в Европа и извън нея.

София се превръща в главен европейски ИТ център.

Локацията – с не дълго шофиране се стига и до планини, и до море.

 

X