Владимир Данаилов: Индустриите в София преминаха от изнесени услуги към комплексни “умни” услуги

X