Владимир Данаилов: Технологичният сектор в София не само доставя услуги и продукти, но и ги изобретява
01.03.2019
Владимир Данаилов: Индустриите в София преминаха от изнесени услуги към комплексни “умни” услуги
01.03.2019

Експерти от Виена и София обсъдиха бъдещето на умните градове по време на Конференция на градовете Виена и София

 

На 21 февруари в София се проведе форумът “Инвестиции в умните градове”, част от двудневната Конференция на градовете Виена и София, организирана по инициатива на Община Виена и в партньорство със Столичната община. Експерти от двете столици обмениха мнения относно примери за добри практики, нови идеи и текущи проекти на общините.

Презентации на тема “Публично-частно партньорство с фокус върху интелигентните градски решения” изнесоха Ботьо Ботев, общински съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по икономика и собственост към Столичния общински съвет, и Елизабет Микш-Фукс, ръководител на звено „Публично-частно партньорство“ в отдел „Строителство и механизация“ на Община Виена. Тя даде примери за ползи от публично-частното партньорство както за обществения, така и за частния сектор. Община Виена прехвърля специфични задачи върху частния бизнес след подробно договаряне на механизмите на работа и възнагражденията.

Презентации на тема “Насърчаване и финансиране на общинско ниво на стартиращи предприятия и на малки и средни предприятия” представиха Владимир Данаилов, Главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), и Габриеле Тацбергер, “Услуги за стартъпи” на Виенската бизнес агенция.

Тема на последвалите дискусии бяха споделената икономика и иновациите в умните градове. Презентации по темата изнесоха г-н Петко Анчев, сътрудник по проект „Зелена София“ на Столичната община; арх. Любо Георгиев, директор на ОП “Софпроект – Общ градоустройствен план” и ръководител на „Визия за София“, Столична община; Доминик Вайс, ръководител на Агенцията за интелигентни градове – Градски иновации, Община Виена, и Клеменс Химпеле, ръководител отдел „Икономика, труд и статистика“ на Община Виена.

Клеменс Химпеле посочи, че икономиката на споделянето трябва да се превърне в икономика на справедливостта. Феноменът споделено ползване на обществени библиотеки, басейни или ски под наем не е нов нито във Виена, нито в София. Сравнително ново явление е ползването на платформата Airbnb. Проблемът е, че в момента дванадесет платформи във Виена отдават жилища под наем и не е ясно дали от тях са събрани туристически такси и дали те са платени на общината. Химпеле е убеден, че ползата от този вид споделяне трябва да бъде не само за туристите, а и за жителите на града.

В рамките на дискусиите беше отбелязан още и огромният потенциал, който цифровизацията носи във всички сфери на живота, но също и че основният акцент на този процес е не замяната на хора с технологии, а преди всичко подкрепата и облекчаването на труда на хората чрез новите технологии. Задължителна предпоставка за използването на модерните технологии е качественото и достъпно за всички образование, както и реализирането на проекти, насочени към по-възрастното население в градовете, за да може и тази възрастова група да навлезе в дигиталния свят.

Творческите индустрии и техният потенциал за градските икономики бяха темата на втория ден от конференцията. Информация за креативните компании, които представиха развитието на сектора в София и своите успешни истории, както и примери за политиките, с които Община Виена подпомага растежа на креативните индустрии, ще намерите в статията ни за конференцията Create&Grow: Creative Sofia Meets Creative Vienna

Снимки от Конференция на градовете Виена и София можете да разгледате тук*.

*Снимките могат да се използват само за публикации, свързани с Конференцията на градовете Виена и София и при посочване на авторските права: © Eurocomm-PR / Тони Тончев
X