Експерти от Виена и София обсъдиха бъдещето на умните градове по време на Конференция на градовете Виена и София

X