Владимир Данаилов: Технологичният сектор в София не само доставя услуги и продукти, но и ги изобретява

X