Виена и София ще работят по проекти за развитие на компаниите от творческия сектор в двете столици

X