Владимир Данаилов: Индустриите в София преминаха от изнесени услуги към комплексни “умни” услуги
01.03.2019
Световната банка избра София за втория си център за споделени услуги в света
03.03.2019

Виена и София ще работят по проекти за развитие на компаниите от творческия сектор в двете столици

 

Творческите индустрии и тяхното значение за градските икономики бяха във фокуса на събитието Create&Grow: Creative Sofia Meets Creative Vienna, което се състоя на 22 февруари като част от Конференция на градовете Виена и София. Срещата бе водена от бизнес агенциите на двете столици – Виенската бизнес агенция и Столичната агенция за инвестиции и е част от общата за двата града политика за поощряване на обмена на знания и интернационализацията на компании от секторите с висок потенциал да бъдат двигатели на икономиките на съвременните градове.

В Create&Grow се включиха 65 столични компании от областите кинопроизводство, разработка на видео игри, анимация, мода, дизайн, архитектура и маркетинг за творческия сектор.  Шест от тях споделиха успешните си истории в България и опита си на австрийския пазар и участваха в дискусионните панели, за да поставят началото на разговор по ключови за бранша теми като: важността на програми за обмен на знания и за финансиране; създаването на среда за интернационализация на бизнеса като единствена възможност за продължаващ растеж при малък вътрешен пазар; оценяването на творческата идея в създаването на нови технологични разработки; имиджа на българските компании, които надскочиха аутсорсинг модела и вече доказаха потенциала си в създаване и разработване на продукти и услуги и др.

Поглед върху ключовите за сектора теми, обсъдени в рамките на срещата, може да видите в публикацията на Николай Михайлов, член на управителния съвет на Фондация „Креативни индустрии“, който беше модератор на панела „Креативна София: успешни истории и възможности за сътрудничество с Виена”.

Секторът на творческите индустрии в София в цифри

  • Между 5% и 8% е делът на заетите в компании с творческа дейност в София – ниво над средното за ЕС
  • Творческите индустрии имат 6% дял в икономиката на София (недалеч като принос спрямо други приоритетни сектори като производството и аутсорсинга, които са с по 10% принос)
  • Секторът е разнообразен, фрагментиран и нелесен за оформяне в ясна статистика
  • До съвсем скоро нямаше секторна организация, която да го представлява
  • Голяма част от компаниите са експортно ориентирани, заради което остават встрани от местната творческа екосистема
  • В глобален план значението на творческите дейности за икономиките се увеличава, приносът им в местните икономики расте, включително и като част от процеса на създаване на високотехнологични продукти
  • През последните години обемът на пазара на стоки и услуги с културна или творческа стойност отбелязва двоен ръст глобално

“Големите градове осъзнават силата на творческите индустрии. Това важи и за нашите две столици – Виена и София”, каза Надя Султанова, ръководител на отдел “Инвестиционен анализ” на Столичната агенция за инвестиции в приветственото си обръщение към участниците в Create&Grow. “Вярвам, че имаме какво да научим от Виена, която е ценен партньор на София в редица области”, допълни тя като даде за пример споразумението между двата града за бизнес сътрудничество City-to-City и факта, че вече няколко софийски компании са кандидатствали по програмата, а една от тях – „Евротръст Технолъджис“, вече е първата столична компания, която ще започне дейност и във Виена. 

По време на срещата Алена Шмук, координатор “Проекти” от Виенската бизнес агенция представи политики и програми, с които виенската община подпомага развитието на гейминг индустрията в града. Уте Щадлбауер, мениджър “Финансиране на креативните индустрии” във Виенската бизнес агенция представи програмата Vienna: Calling Creatives, която финансира австрийски и чуждестранни фирми от бранша на креативните индустрии. Конкурсът е отворен до 30 юни, а спечелилите фирми ще могат да получат финансиране до 150 000 евро.

Екипът ни изказва благодарност на всички 65 компании, които приеха поканата ни да се срещнат с нас и с Виенската бизнес агенция. С колегите от Виена имаме общата цел и в бъдеще да създаваме инициативи, които да събират представителите на бранша от двата града в обща мрежа, която да бъде поле за сътрудничество и общи проекти. Сътрудничества на столичните компании с външни партньори ще доведат до нови идеи и проекти за българските екипи, ще им позволят да подобряват нивото на представяне, да развиват кадрите в сектора у нас и да увеличават броя на работните места в столицата за специалисти, заети с творчески дейности.

„Конференцията даде ценна представа за динамичната българска творческа екосистема. Мисля, че това беше много ползотворна конференция и за двата града и смятам, че ще се появят много интересни проекти“, сподели Уте Щадлбауер след срещата със столичните компании.

Като следваща стъпка предстои обсъждане на възможните формати за бъдещи инициативи, които да станат платформа за бизнес контакти между креативните компании на двете столици. Убедени сме, че много столични компании отново ще се присъединят, водени от желанието си за растеж. Очаквайте скоро повече информация за предстоящи инициативи.

Снимки от Конференция на градовете Виена и София можете да разгледате тук.

Снимките могат да бъдат публикувани безплатно при посочване на авторските права: © Eurocomm-PR / Тони Тончев
X