Възможности за разширяване към нови пазари: Япония
05.03.2019
„Защо София?“ с шведско-българската ATEM Entertainment
07.03.2019

Възможности за финансиране

ДЗЗД „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” (ФУГ) обявява процедура за финансиране на проекти, които допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на град София и Южна България. Дългосрочните и нисколихвени кредити са по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общият финансов ресурс на фонда е 342,37 млн. лв., от тях за София са предвидени 134,3 млн. лв.  Ще бъдат подкрепяни проекти, които обхващат: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение.

Собственото участие е минимум 15% от стойността на проекта, при срокове за погасяване между 15 и 20 години и гратисен период между 18 до 36 месеца.

Критериите и процедурата по кандидатстване са описани тук.

***

Специалисти и организации с решения в областта на климатичните промени могат да кандидатстват в програмата за професионален обмен Pioneers into Practice на Climate-KIC. България е част от програмата за втора поредна година, а на локално ниво иницативата се управлява от неправителствената организация Cleantech Bulgaria.

В Pioneers into Practice могат да кандидатстват професионалисти, компании, НПО, научни институти и организации в областта на управлението на води, почви, отпадъци, производствени процеси, климатични промени, устойчиви практики, енергетика и зелен бизнес. Кандидатури се приемат както за домакини, така и за гостуващи по обменната програма.

Програмата е разделена на два етапа. Между април и юни участниците ще преминат обучения върху иновациите и устойчивите решения, а по време на професионалния обмен през септември и октомври, специалистите ще бъдат разпределени в различни организации в някоя от останалите 21 страни от Европейския съюз, включени в програмата. Компаниите и организациите пък ще могат да работят с външен експерт върху предварително определен проект.

Крайният срок за кандидатстване в програмата е 11 април в сайта на инициативата.

***

Nu Boyana Film Studios и FilmForge откриват петото издание на конкурса Th13teen Arts – националният кръг от световното първенство за творчески индустрии Creative Business Cup. Кандидатури за участие се приемат до 10 март от компании, които:
✔️трябва да са регистрирали предприятията си и да осъществяват дейността си в България
✔️да имат иновативна бизнес концепция в областта на творческите индустрии
✔️участниците могат да бъдат стартиращи предприятия, които използват творчески умения, за да произвеждат своя продукт или услуга в творческите индустрии
✔️или да използват творчески умения, за да развиват своя продукт или услуга с предприятия от други индустрии

Селектираните проекти ще бъдат поканени на пичинг сесия в Nu Boyana Film Studios на 15 март, а избраният победител ще участва на финалите на Creative Business Cup 1-2 юли 2019 година в Копенхаген.

Nu Boyana Film Studios ще поеме разходите по пътуването и нощувките по време на световните финали в Дания, където финалистите от всички държави ще представят иновативните си бизнес концепции пред рискови инвеститори и водещи в индустрията компании.

Пълните изисквания и линк за подаване на кандидатури ще намерите тук.

 

X