Manufacturing Industry in Sofia
СОАПИ публикува доклада “Преработващата промишленост на София”
05.03.2019
Възможности за финансиране
05.03.2019

Възможности за разширяване към нови пазари: Япония

 

На 1 февруари 2019 г. влезе в сила Споразумението за икономическо партньорство /СИП/ между Европейския съюз и Япония. Търговското споразумение установява най-голямата в света зона за свободна търговия.

В помощ на българските компании, които искат да проучат възможности на пазара в Япония, настоящата статия предоставя основни факти по споразумението и полезни връзки към информация за условията в различните сектори и дейности.

 

Търговията на ЕС с Япония в цифри

– износът на стоки и услуги от ЕС към Япония е на стойност 86 млрд. евро, което прави страната втория по големина експортен пазар за съюза в Азия след Китай;

– в световен план, Япония е шестият по големина пазар за износ на стоки и услуги от ЕС;

– около 74 000 компании от ЕС изнасят за Япония, 78% от тях са малки и средни бизнеси;

– 600 000 работни места в ЕС са свързани с бизнеса с Япония;

В следствие на споразумението, европейският износ към Япония на преработени храни може да се увеличи със 180%, на химикали – с 22%, и с 16% – на електрооборудване.

 

Търговията на България с Япония в цифри

  • 257 български компании от цялата страна изнасят стоки и услуги към Япония
  • 6 134 работни места у нас са свързани с бизнес с Япония
  • Най-голям дял в износа има търговията с охлюви и морски охлюви, вина и бисквити
  • Япония е 18-я по големина търговски партньор за България сред страните извън ЕС
  • Износът към Япония е на стойност 40 милиона евро, а вносът – 105 милиона евро

 

Основни елементи на Споразумението за икономическо партньорство (СИП)

Новите регулации за търговията между страните от ЕС и Япония отменят митата върху 97% от стоките, които дружествата от съюза изнасят към Япония. Споразумението премахва и редица дългогодишни нетарифни бариери, например чрез приемането на международните стандарти относно автомобилите. То ще елиминира и пречките пред износа на основните храни и напитки (месо, вино, сирена и мн. др.) и ще увеличи възможностите за износ в редица други сектори. След като споразумението започне да се прилага изцяло, годишният търговски обмен между ЕС и Япония би могъл да нарасне с близо 36 милиарда евро.

СИП гарантира и отварянето на пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта. Споразумението също така ще улесни достъпа на предприятията от ЕС до големите пазари на обществени поръчки в 54 големи града в Япония.

Споразумението съдържа и подробна глава за търговията и устойчивото развитие, за улеснения, насочени към малките и средните предприятия; задава много високи стандарти по отношение на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, защитата на личните данни и тяхното свободно и безопасно движение между двете партниращи си по споразумението страни. Относно личните данни

СИП установява взаимно признаване на системите за защита на данните и зачитането им като „еквивалентни“, с което на практика се създава най-голямото пространство в света с безопасно движение на данни.

 

Полезни връзки:

Специален сайт на Европейската комисия, включващ:

 

Всички компании, които се интересуват от разширените възможности за бизнес партньорства с Япония, могат да посетят семинара “Японската бизнес култура и особености на правене на бизнес с Япония”, който Центъра за външноикономическо сътрудничество към Българската стопанска камара организира на 27 март 2019 г. Гост-лектор на семинара ще бъде г-н Мартин Глисби, доверен съветник на топ мениджъри в Европа и Япония.

Участието за всички фирмим е безплатно, но предварителната регистрация е задължителна. Всичко за срещата и как да заявите участие ще намерите тук.

X