В SOFIA’s PLACE на Webit 2018 бе представено партньорството „Цифров преход“, в което София е град-координатор

Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018
X