FT-IT-Center-Sofia
Файненшъл таймс отваря технологичен център в София
06.07.2018
Столичната агенция за инвестиции организира срещи между столичния бизнес и Виенската бизнес агенция
06.07.2018

В SOFIA’s PLACE на Webit 2018 бе представено партньорството „Цифров преход“, в което София е град-координатор

Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018

Digital-transition-partnership-Webit-Sofia-2018В пространството на град София (SOFIA’s PLACE) в изложбената зона на Webit.Festival Europe 2018 бе представено партньорството “Дигитален преход” (Digital Transition Partnership). Партньорството е част от инициативата на ЕС “Градски дневен ред за Европа” (Urban agenda for the EU). София бе избрана за съкоординатор на партньорството в края на 2016 г. заедно с Естония и град Оулу, Финландия.

Координаторите по проекта Вероника Манова и Мика Рантакоко представиха целите на програмата – идентифициране и прилагане на нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градските политики и обучителните програми за улесняване на дигиталния преход в Европа. В плана за действие по програмата европейските администрации заедно с обществото и бизнеса трябва да заложат дейности, които да предоставят по-добри публични услуги на жителите на градовете, да насърчат иновациите и да създадат нови бизнес възможности за растеж за европейските градовете.

Екипът на Столичната агенция за инвестиции инициира представянето на проекта в рамките на Webit 2018 както заради значимостта на целите му за бъдещето на градовете, обществото и бизнеса, така и заради сходствата с целите на друг проект на Европейската комисия, в който София спечели участие – Digital Cities Challenge (DCC). Инициативата DCC има за цел да подпомогне инициативите на 15 европейски града, свързани с дигиталната трансформация на градската среда и обществото. Изпълнението на проекта се координира от екипа на Столичната агенция за инвестиции. Предстоят ни съвместни работни срещи с екипа на “Дигитален преход” през юли и септември, тъй като и двата проекта са насочени към сходни заинтересовани страни – различни институции, академичната общност и частния бизнес. Вярваме, че техните насоки и участие в инициативите ще допринесат за набелязването на конкретни проекти, полезни за целите и на двете програми.

Като част от партньорството “Дигитален преход” предстои финален етап на изработване на план за действие. Въведение в предварителния план ще намерите тук, а презентацията на координаторите Вероника Манова и Мика Рантакоко от Webit 2018 тук.

Повече информация, относно партньорството “Дигитален преход” ще намерите и в страницата на ЕС, посветена на програмата: https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition  

На локално ниво инициативата се координира и от Асоциацията за развитие на София.

X