Столичната агенция за инвестиции организира срещи между столичния бизнес и Виенската бизнес агенция

X