Успешни градове ще бъдат тези, които работят за имиджа си и за доверието между институциите и различните градски общности (запис от интервю)

X