Торстен Гайслер: София се развива и е пример за успех, с който могат да се гордеят всички от управлението на града

X