TELUS International планира да назначи още 2 000 служители до 2020 г.

X