Столичният стартъп Centrоida се присъединява към ScaleFocus

X