Столичната Healee с финансиране от 800 хил. евро от фондовете Eleven и HR Capital

X