Business-Property-Investments-Sofia-Q1-2018
52  млн. евро инвестиции в бизнес имоти у нас от началото на 2018
30.04.2018
Lidl-Digital-Center-Sofia
LIDL избра София за своя четвърти високотехнологичен ИТ център за развойна дейност в Европа
30.04.2018

Столична агенция за инвестиции ще участва в конференция под егидата на Председателството на Съвета на ЕС

smart-specialization-tech-transfer_sofia

smart-specialization-tech-transfer_sofiaИзпълнителният директор на Столична агенция за инвестиции Владимир Данаилов ще участва в конференцията „Иновации за регионален растеж“, която ще се проведе под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС на 3 и 4 май 2018 г. в Националния дворец на културата.

Панелните дискусии ще бъдат с фокус върху инвестициите в научните изследвания, иновациите и човешкия капитал като ключови приоритетни области за насърчаване на заетостта и растежа в Европа, особено в контекста на цифровата икономика.

Комисията и Българското председателство ще предоставят платформа за обсъждане и ангажиране на институциите с развитието на иновациите като приоритет за Европа, с акцент върху Югоизточна Европа и Западните Балкани. В рамките на „Иновации за регионален растеж“ ще се проведат паралелни сесии на редица теми, свързани с интелигентната специализация, трансфера на технологии и цифровата трансформация.

X