52  млн. евро инвестиции в бизнес имоти у нас от началото на 2018

Business-Property-Investments-Sofia-Q1-2018
X