StartupBlink актуализира профила на стартъп екосистемата в София в своя доклад-класация “Глобални екосистеми 2020”

X