София и България с първи специализиран форум по роботика и автоматизация 
10.10.2019
Партнираме на седмото издание на фестивала за дигитални изкуства DA Fest
17.10.2019

Стартира проектът GATE за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект към Софийския университет

 

Като единствен подобен център в Източна Европа, GATE ще е свързващото звено с мрежа от 55 центъра за големи данни в Западна Европа.

 

На специално събитие в Софийския университет през октомври бе дадено началото на проекта GATE – „Големи данни за интелигентно общество“. Целта е да се изгради Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект с три модерни лаборатории, които ще обработват масиви от данни в четири направления – градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване. 

GATE получава 7-годишно финансиране в размер на 30 млн. eвро от Европейската комисия по програма Horizon 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming Phase 2. Центърът ще бъде съфинансиран и от страна на българското правителство, както и от индустрията. В него ще работят над 100 човека.

Проектът е съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – координатор, университета Чалмърс, Швеция и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция. 

Целта на GATE е да развива научноизследователски капацитет и иновативен потенциал и да формира ново поколение млади учени, способни да прилагат науката в полза на обществото. Иновациите в центъра ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab). Ще бъде построена и нова сграда в кампуса на университета в столичния квартал „Лозенец“.

Лабораториите ще са в центъра на жизнена екосистема, в която ще бъдат генерирани иновативни идеи, развити в проекти и популяризирани в ефективно сътрудничество с правителството, индустрията, академията и обществените организации. Така например ще се правят цифрови модели на градовете, с което ще се подпомогне планирането на пътищата, сградите, управлението на транспорта и градския трафик и др.

Чрез мултидисциплинарни образователни програми на европейско и световно ниво, GATE ще обучи отлични изследователи и професионалисти в областта на изкуствения интелект и големите данни. Образователна лаборатория ще подпомогне прилагането на нови методи за персонализирано и интерактивно обучение.

“За първи път в Европа има център за върхови постижения с участник България – това показва, че младите хора, младите ни таланти имат своето бъдеще тук, в страната, и в Европа”, коментира г-жа Мария Габриел, Европейски комисар по Цифрова икономика и цифрово общество по време на събитието за официалния старт на проекта.

Като единствен подобен център в Източна Европа, GATE ще е свързващото звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа и ще играе стратегическа роля за разширяването на тази мрежа и за разпространението на най-добрите практики и иновативни модели, като така ще постигне обществено въздействие не само на национално и регионално, но и на европейско равнище.

 

 

X