Стартира проектът GATE за изграждане на Център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект към Софийския университет

X