София влезе в сътрудничество със Солун и Белград за изграждане на паневропейска 5G мрежа

X