Възможности за финансиране
01.02.2020
Новини от градската среда в София
01.02.2020

София се включва в PolicyCLOUD – проект на ЕК за използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации

 

Столичната община бе одобрена за участие в проект “870675 PolicyCLOUD – Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (Policy management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)” по тема: „Пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации“ на Програма „Хоризонт 2020”.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, през които София ще работи в мрежа с още 15 партньора от 9 европейски държави. PolicyCLOUD вече е в ход и на 21 януари в Мадрид се състоя встъпителната среща между всички участници в програмата.

 

Основната цел на проекта PolicyCloud е да създаде инструмент в облачна среда за ефективно моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. В дейностите по програмата са заложени и разнообразни пилотни проекти, включително и за София.

За изпълнението на дейностите по проекта ще бъде подсигурен безвъзмезден достъп до съществуващата на европейско ниво облачна ИТ инфраструктура за събиране, цялостна обработка и анализ на данни. Предвижда се да се използват най-съвременни ИКТ средства за съхранение, обработка и анализ на големи масиви от данни, анализ на социалната динамика и поведенчески данни и за вземане на решения на база изкуствен интелект по казуси от управлението на градската среда като: сметоизвозване и сметосъбиране, опазване на чистотата, пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране, екология, зелени системи; детски площадки; нарушаване на обществения ред и други.

Чрез участието си в проекта СО ще има възможност да извършва симулации, тестове и  анализ на потенциални политики, като използва различни по вид категории и видове данни. Това ще допринесе общинската администрация да подобри управлението, прилагането и прозрачността при изпълнението на местните политики чрез използване на най-нови технологии.

Освен София, проектният консорциум включва още 15 партньора, между които Atos (Испания) – координатор, IBM Research (Израел), London Borough of Camden (Обединено Кралство), Socieadad Aragonesa de Gestion Agroambiental (Испания), Instituto Technologico de Aragon (Испания),  EGI (Нидерландия), Singular Logic (Кипър), Гръцката мрежа за научни изследвания и технологии (Гърция), Maggioli (Италия), LeanXcale (Испания), Ubitech (Кипър) и други.

 

Видео с участниците от различните държави от първата среща в Мадрид.

 

На сайта на проекта policycloud.eu ще бъдат публикувани новини на тема публични политики, базирани на данни, както и актуална информация около изпълнението на програмата и дейностите на партньорите.

X