София се включва в PolicyCLOUD – проект на ЕК за използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации

X