София се включи в Европейските клъстерни седмици

X