СОАПИ се включва в конференцията на високо равнище „Стратегия за европейските градове през 21 век” в Брюксел
08.04.2019
София гостува на Амстердам – един от градовете-ментори в програмата на ЕС Digital Cities Challenge
08.04.2019

София се включи в Европейските клъстерни седмици

 

Image Source: Association of Business Clusters

На 26 и 27 март 2019 г. в зала “Джон Атанасов” в София Тех Парк се състоя двудневната Национална Клъстерна Конференция „Иновации и клъстери за икономика, основана на знанието“ (Innovations and Clusters to a Knowledge-Driven Economy’). Събитието беше организирано от Асоциацията на бизнес клъстерите в България и се проведе под патронажа на Министерството на икономиката и с партньорството на ИАНМСП и АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България , в рамките на Европейските клъстерни седмици.

Целта на събитието бе да създаде предпоставки за нови възможности пред българските клъстери и бизнес, както и да постави началото на традицията за провеждане на годишна клъстерна конференция, каквато е практиката в държави като Румъния, Сърбия, Унгария, Полша, Естония, Норвегия, Дания и Испания.  Представиха се добри практики, посредством които клъстерите представляват алтернатива на глобализацията на пазарите и икономика, основана на знанието.

Конференцията събра експерти от различни индустрии – автомобилостроене, ИКТ, креативни индустрии, здраве и здравословен начин на живот, за да демонстрират практически казуси, знания, базирани на опита и възможностите за растеж. Сред делегатите се включиха представители от 12 държави, което превърна конференцията в платформа за създаване на международни контакти и позициониране на България на Европейската сцена.

В рамките на конференцията Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер “Средногорие”, представи програмата BASE – публично-частно партньорство за бизнес постижения и социално предприемачество.

Г-н Алън Хъчисън, специалист по международно развитие на бизнеса, проведе интерактивна сесия на тема „Иновации в бъдещето”.

През втория ден директорът на Европейския секретариат за клъстерен анализ Хелмут Кергел представи текущия статус и бъдещите перспективи за лейбълинг, както и примери за добри постижения в клъстерния мениджмънт.

Столичната агенция за инвестиции също представи дейността си по време на Националната клъстерна конференция и функциите, с които екипът ни може да подпомага развитието на компаниите както на регионално ниво, така и в посока интернационализация на бизнесите.

 

X