София се включи в Европейските клъстерни седмици
08.04.2019
“Защо София?” с Геновева Христова-Мъри, съосновател на MISSIA23 – първото createch пространство в София
21.04.2019

София гостува на Амстердам – един от градовете-ментори в програмата на ЕС Digital Cities Challenge

 

В резултат на успешното сътрудничество между Столичната агенция за инвестиции и представителите на община Амстердам по проекта Digital Cities Challenge (DCC) на Европейската Комисия, екипът ни получи покана от Икономическия съвет на Амстердам (Amsterdam Economic Board) и от платформата Amsterdam Smart City за опознавателно посещение в холандската столица. София беше одобрена да участва в проекта DCC заедно с още 40 европейски града, а Амстердам е един от шестте градове-ментори в програмата, заради своя доказан опит в иновациите, технологиите и дигитализацията.

Целта на посещението бе да научим повече за опита и успешните политики на Амстердам, които водят към дигитална трансформация на градовете, към “умна” и устойчива среда за ежедневния живот на гражданите и за бизнеса.

Екипът ни бе посрещнат от Икономическия съвет на Амстердам (Amsterdam Economic Board). Съветът е най-важният регулаторен орган с отношение към икономиката на града. Членове на борда са изпълнителни директори, експерти от академичните среди и представители от парламента и държавните институции. Организацията разглежда сложни градски въпроси и търси решения чрез иновации и сътрудничество между частния сектор, научните среди и правителствените организации. Бордът работи с личности и организации, които са лидери в иновациите и двигателите в отделните индустрии, както и с университетите и правителството, за да развиват Амстердам като интелигентен и зелен град на бъдещето.

По време на посещението ни се запознахме с инициативата ‘Tada – data disclosed’ (“Тада – отворени данни”) – манифест за разработването на наръчник за “отговорен цифров град”. Сред авторите на манифеста са личности, организации и бизнеси, ангажирани с отговорното отношение и стриктна политика към данните. Манифестът е отворен за всички заинтересовани страни, които споделят разбирането, че данните могат да допринесат за справяне с основните проблеми на съвременните градове, правейки ги по-чисти, по-безопасни, по-здравословни и по-обитаеми, но само чрез използването им в полза на обществото.

Икономическият съвет представи и работата си по модела Triple-helix collaboration – модел за иновации, в който бизнесът, академичните среди и институциите си сътрудничат динамично, като подкрепят иновациите и развитието на града чрез реализиране на общи стратегии, обединяване на финансови ресурси, фокусирани дейности върху интелигентната специализация и др.

Платформата Amsterdam Smart City представи публичните си политики, насочени към четири основни теми от градската среда: Енергия, Дигитален град, Мобилност и Кръгова икономика. Организацията обединява гражданите, общината и институциите в намирането и прилагането на иновативни идеи и устойчиви решения на градските предизвикателства. По програмата Amsterdam Smart City до момента са реализирани над 280 смарт сити проекти и платформата  обединява повече от 5 900 ангажирани с дейността й личности и организации. Amsterdam Smart City също така споделя опита си с 482 града от над 50 страни в света.

Интересен проект на градската управа на Амстердам е City Innovation Exchange Lab (CITI XL), осъществяван с подкрепата на Главна дирекция “Технологии” към Община Амстердам. Чрез различни инкубаторни пространства, проучвателни центрове и лаборатории (т. нар. Living Labs) проектът CITI XL използва Амстердам като жива лаборатория за градски иновации. Извършват се дейности по проектирането, прототипирането, тестването и внедряването на иновативни решения чрез тестване в реална градска среда, със съдействието на гражданите и с постигане на обществено съгласие за нововъведенията. Сред примерите за внедрени решения са интелигентна лаборатория за водомери, лаборатория за интелигентни камери, интелигентни синьозелени покриви, които защитават сградите от екстремни метеорологични условия и др. Проектът CITI XL на Община Амстердам се реализира с финансиране от ЕС на обща стойност 4,8 милиона евро.

С предприемаческата среда в Амстердам ни запозна екипът на B. Amsterdam – пространство в три отделни сгради и 40 000 кв. м. за творчество, образование и развитие на стартиращи компании.

Като част от визитата в Амстердам посетихме и The Amsterdam Innovation ArenA – един от най-”умните” и иновативни стадиони в света и най-модерният в Европа. Съоръжението е разположено в югоизточната част на Амстердам и около него, като град в града, се развива район, който функционира като Living Lab (жива лаборатория) за идеи и технологии за интелигентните градове.

Екипът ни изказва благодарност на Икономическия съвет на Амстердам и на Amsterdam Smart City за поканата и перфектната организация. По време на двудневното ни посещение имахме възможността да се запознаем с много примери за партньорство между общината, бизнеса и гражданите.

Предстои ни следващо посещение в Амстердам през месец май по покана на организаторите на международния технологичен фестивал The Next Web (TNW2019). Отново през май очакваме представители на Община Амстердам да бъдат наши гости по време на фестивала WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2019 в София.

 

X