СОАПИ се включва в конференцията на високо равнище „Стратегия за европейските градове през 21 век” в Брюксел

 

Столичната агенция за приватизация и инвестиции има удоволствието да съобщи, че главният изпълнителен директор г-н Владимир Данаилов получи покана да говори на конференцията на високо равнище „Предизвикателството на дигиталните градове: стратегия за европейските градовете през 21 век“, която ще се проведе на 5 юни 2019 г. в Брюксел. Конференцията ще отбележи работата на градовете, които участваха в програмата Digital Cities Challenge – инициативата на Европейската комисия, която подпомогна над 40 европейски града, включително София, да се адаптират към предимствата на модерните технологии, да разработят свои индивидуални стратегии за цифровизация и да работят за интелигентно и устойчиво развитие.

Главният изпълнителен директор Владимир Данаилов ще се включи в дискусията „Успешни истории за създаване на пазар чрез инициативата Digital Cities Challenge”. Дискусията е част от сесията “Градове като създатели на пазар”.

Панелът ще се фокусира върху това как градовете могат да подобрят растежа и иновациите на местно равнище чрез адаптация от старата към новата икономика, инвестиции в модерни технологии и чрез насърчаване на новаторски решения.

Владимир Данаилов ще представи инициативи, предприети в София и постигнатите резултати по време на участието на столицата в инициативата на ЕС.

През последните няколко месеца София, заедно с всички останали 40 градове-пионери в цифровите трансформации, трябваше да изготви пътна карта за индивидуалната си Стратегия за дигитална трансформация, да планира изпълнението на стратегията и начина, по който ще бъдат проследявани резултатите.

Конференцията на високо равнище в Брюксел ще отбележи края на инициативата Digital Challenge Challenge и ще проправи пътя за бъдещата стратегия на интелигентните градове през 21-ви век.
Очаква се събитието да събере 400 участници от цяла Европа градове, индустриални и бизнес експерти, компании, предлагащи решения за “умен град”, международни организации и политици от европейските страни и от Европейската комисия.

X