София с първи пакет от мерки в подкрепа на някои от най-силно засегнатите от COVID-19 бизнеси

X