Пилотният проект за София вече е в сайта на програмата PolicyCLOUD на Европейската комисия 

X