Защо София? с Деян Благоев, мениджър бизнес развитие в Булбера
03.02.2020
Представяне на новия годишен доклад BULGARIA: PropTech Mapping Report 2020
03.02.2020

София планира да се включи в програмата „Предизвикателството: 100 интелигентни града“. За участие могат да кандидатстват и други български градове.

 

 

След успеха на програмата Предизвикателството: Дигитални градове (Digital Cities Challenge – DCC), Европейската комисия ще даде старт на инициативата Предизвикателството: 100 интелигентни града (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, който ще наследи DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от европейски градове на DCC, София ще кандидатства за участие и в новата програма. 

Радваме се да съобщим, че поканата за участие в 100 ICC е отворена и за други български градове, които желаят да се включат в инициативата, както и за градове и региони от цяла Европа.

Очаква се 100 ICC да стартира в началото на 2020 г., а прозорецът за кандидатури от нови градове ще бъде отворена в първите дни на февруари 2020 г. Всички подробности относно сроковете ще бъдат обявени до дни и публикувани на уебсайта digitallytransformyourregion.eu

Предизвикателството: 100 интелигентни града ще поддържа, засилва и разширява съществуващата мрежа от над 40 града, присъединени по време на Digital Cities Challenge. Програмата ще подкрепи всички досегашни и нови присъединени членове в изграждането на екосистеми за интелигентена, зелена и устойчива градска среда и ще постави акцент върху зеления индустриален преход и новите бизнес модели. Ще помогне за прилагането на местно ниво на новите политики на ЕС, напр. чрез местни зелени сделки и усвояване на технологии за по-добър живот. 

Новата менторската и фасилитираща програма 100 ICC ще спомогне за:

  • – Укрепване на партньорствата между градовете чрез консултантски услуги и работа в мрежа по тематичните приоритети, посочени по-горе.
  • – Привеждане на градските стратегии в съответствие с новите политики и инициативи на ЕС, като “Европейската зелена сделка”, новата индустриална стратегия, стратегията за изкуствен интелект, стратегията за МСП, кръговата икономика, социалната икономика и др.
  • – Изготвянето и прилагането на планове за действие, съвместни инвестиции и трансгранични сътрудничества между градовете (между производствата, малките и средни предприятия, академичните среди и гражданите) и подпомагането им с финансови инструменти, предвидени в предстоящия програмен период 2021-2027.
  • – Насърчаването на нови възможности за гражданите, които преходът към по-интелигентна, по-чиста и екологична индустрия може да предостави.

В резултат на участието на София в програмата Digital Cities Challenge екипът ни успя да изготви Стратегията за дигитална трансформация на София, разработена със съдействието на над 100 столични компании, организации и експерти. Последвайте връзките на уеб страницата ни Digital Sofia за повече информация относно участието ни в Предизвикателството: Дигитални градове и ползите, които програмата донесе на столицата.

 

Свържете се с екипа ни, ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация.

Марк-Алекс Евтимов

mark.aleks.evtimov@investsofia.com

X
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@investsofia.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.