София планира да се включи в програмата „Предизвикателството: 100 интелигентни града“. За участие могат да кандидатстват и други български градове.

X