София обсъжда с Берлин присъединяване към платформата Start Alliance

X