Водещи компании откриват в София не просто офис, а своя регионален или глобален технологичен хъб

X