България с позиция нагоре в класацията Manufacturing Risk Index 2019
08.06.2019
Българската AI екосистема – първи задълбочен доклад
24.06.2019

София е избрана за изграждането на център за свръхбързи изчисления

Осем локации на центрове за свръхбързи изчисления бяха избрани на територията на ЕС да приемат първите европейски суперкомпютри. Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни среди, промишлеността и бизнеса и ще разработват нови приложения в множество области като създаването на лекарства и нови материали до борбата с климатичните промени.

Центровете, които ще приемат новите високопроизводителни изчислителни машини са София (България), Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург) и Марибор (Словения).

Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г.

Вижте официалното съобщения от сайта на Европейската комисия: europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2868

X