София е избрана за изграждането на център за свръхбързи изчисления

X