България с позиция нагоре в класацията Manufacturing Risk Index 2019

X