СОАПИ ще участва в конференция на тема “Дигитализация” във Виена

X