СОАПИ представя икономическото и инвестиционното развитие на София пред делегация от Узбекистан

X