СОАПИ с участие в първия дискусионен панел за България в историята на световния форум EXPO REAL 2019

X