СОАПИ представи инвестиционната среда в София на Втория ливано-български бизнес форум

X