3B ICT Cluster Network отправя покана за участие в онлайн барометър за иновационния потенциал на ИКТ сектора в региона

X