Събитията за разработчици Java2Days и CodeMonsters – с безплатен вход
07.11.2018
СОАПИ представи инвестиционната среда в София на Втория ливано-български бизнес форум
13.11.2018

3B ICT Cluster Network отправя покана за участие в онлайн барометър за иновационния потенциал на ИКТ сектора в региона

The Balkan and Black Sea ICT Clusters (3B ICT Cluster Network) стартира инициатива, посветена на анализ и оценка на състоянието и иновационния потенциал на технологичния сектор в балканските, черноморските и балтийските региони. Чрез съвместните усилия на 16 клъстерни организации от 9 страни мрежата има за цел значително да повиши глобалната видимост на региона като технологична дестинация и да установи обща бизнес рамка за развитие на ИТ сектора сред присъединените в мрежата държави.

Като част от инициативата, 3B ICT Cluster Network отправя покана към всички участници и заинтересовани страни в ИТ индустрията да попълнят онлайн барометъра за иновационния потенциал на региона.

Общите заключения и резултати ще бъдат използвани от организациите по време на презентации в рамките на национални и международни събития, изложения и бизнес мисии.

Ако сте част от малко или средно предприятие с дейност в технологичния сектор, имате бизнес или сте част от организация с отношение към индустрията, може да попълните въпросите от проучването до 5 декември на следния линк.

За 3B ICT Cluster Network

Организацията е създадена през 2015 г. и към днешна дата в нея членуват 16 бизнес организации и мрежа от над 1 000 компании от 9 държави. Сред членовете на организацията са и ИКТ Клъстер България и ИКТ Клъстер Варна. Основната цел на мрежата е да стимулира сътрудничеството между ИКТ клъстерите и ИКТ организациитe в балканския, балтийския и черноморския регион с цел да се посрещнат общите предизвикателства, засягащи растежа, иновациите и бизнес средата на малките и средни предприятия (МСП).

Мрежата е призната от Европейската комисия като надежден партньор в региона, подпомагащ цифровата трансформация чрез междусекторно и междурегионално сътрудничество.

 

 

X