СОАПИ е партньор и участник в първата в София конференция на TCI Network – мрежа от организации в областта на клъстерите

X